“Die Nationale Groennorm moet er komen!”

In een goed gevulde Lezingenzaal op de Vakbeurs Openbare Ruimte vond onlangs een debat plaats over het nut en de noodzaak van een Nationale Groennorm. Met zo’n norm, die voorschrijft hoeveel openbaar groen er minimaal in iedere buurt of wijk zou moeten zijn, kan de noodzakelijke vergroening van de leefomgeving versneld worden. Onder leiding van Lodewijk ontstond er een levendig gesprek tussen de panelleden Marian Stuiver (WUR), Arne Weverling (VHG), Albert Vliegenthart (Vlinderstichting), Harry Meesters (Vogelbescherming), Rob de Wit (Provincie Zuid-Holland) en Joeri Meliefste (Sweco/Groene Stad Challenge). Ook vanuit de zaal kwamen er mooie inzichten en verhelderende bijdragen. De gezamenlijke conclusie was dat de precieze invulling van zo’n norm nog onderwerp van gesprek kan zijn, maar dat het zeker is dat er een norm moet komen, zowel kwantitatief als kwalitatief.