Derogatie in 2022 en daarna

Het Nitraatcomité is akkoord gegaan met de derogatiebeschikking. U kunt zich daarom later dit jaar aanmelden voor een derogatievergunning voor 2022. Dit kan van 15 november tot en met 13 december. De voorwaarden zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar. Die leest u hieronder.

Ook de komende jaren kunt u zich aanmelden voor derogatie. Maar sommige voorwaarden veranderen dan wel. Deze veranderingen worden de komende tijd uitgewerkt. Hiermee wordt derogatie langzaam afgebouwd. Lees binnenkort meer op Derogatie vanaf 2023.

Webinar over derogatie terugkijken?

Benieuwd naar de veranderingen? Tijdens een webinar vertelden we u hier meer over. Kijk het webinar Derogatie in 2022 tot en met 2025 terug op YouTube.

Voorwaarden 2022

Algemeen

 • U betaalt € 50 leges voor uw derogatievergunning.
 • U betaalt een tarief voor het monitoren van de milieueffecten. Meer hierover leest u hieronder bij Kosten voor derogatie. Misschien vragen wij u voor het monitoren om gegevens. Wij kunnen u ook vragen mee te werken aan metingen in het grond- en oppervlaktewater.
 • U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest en vanggewassen na mais op zand- en lössgrond. Er staan ook voorwaarden in voor het scheuren van grasland en het aan- en afvoeren van mest.
 • Wij hebben in 2021 geen derogatievergunning van u ingetrokken.

Mest gebruiken

 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram. Dit is alleen voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor landbouwgrond in de rest van Nederland is dit 250 kilogram.
 • U gebruikt bij de verhoging naar 230 of 250 kilogram alleen graasdierenmest. Heeft u ook staldieren? Bij die mest rekent u met 170 kilogram.
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • Gebruikt u een sleepvoetbemester voor Mest waterverdund uitrijden op klei- en veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius. Meer hierover leest u hieronder bij Buitentemperatuur bekijken.
 • U doet niet mee aan Mest bovengronds uitrijden.

Landbouwgrond gebruiken

 • U gebruikt van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) in elk geval 80% van uw landbouwgrond als grasland. Grasland dat u vernieuwt telt ook mee. Wij controleren uw oppervlakte landbouwgrond met de gegevens van uw Gecombineerde opgave.
 • Scheurt of vernietigt u grasland voor maisteelt op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. De stikstofbemonsteringsplicht voor deze grond vervalt. Vanaf 2021 is dit niet meer alleen voor bedrijven met een derogatievergunning, maar voor alle bedrijven.
 • Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Dit geldt niet alleen voor bedrijven met een derogatievergunning, maar voor alle bedrijven.

Gegevens bewaren of versturen

 • U verstuurt de aanvullende gegevens over  2021 en 2022 op tijd. Voor 2022 doet u dit uiterlijk 31 januari 2023 via de pagina Aanvullende gegevens landbouwer.
 • U laat uw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium. Hiervoor wordt het Protocol fosfaattoestand bepalen gebruikt. Dit protocol vindt u hieronder bij Bemestingsplan maken.
 • U maakt een bemestingsplan.  De datum wanneer u dit uiterlijk klaar moet hebben, leest u hier later. Wat u in het bemestingsplan zet, leest u hieronder.

Buitentemperatuur bekijken

Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- of veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius. U gebruikt deze kaart van het KNMI om te bepalen of u mag uitrijden. Hierop ziet u voor iedere regio de buitentemperatuur. Die wordt gemeten door de weerstations van het KNMI en elke 10 minuten bijgewerkt.

Bemestingsplan maken

Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan. U heeft hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van uw landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. Het grondmonster mocht altijd niet ouder zijn dan 4 jaar. Voor derogatie in 2022 is deze voorwaarde ruimer. Het grondmonster mag op 13 december 2022 niet ouder zijn dan 5 jaar. U bewaart de rapporten op uw bedrijf. Opsturen hoeft niet.

Wanneer en hoe aanvragen

Een derogatievergunning aanvragen kan nu niet. Dit kan van 15 november tot en met 13 december. Heeft u in een vorig jaar een vergunning aangevraagd? Op mijn.rvo.nl kunt u uw aanvraag bekijken en beheren. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.