Demonstratieproject NEREUS biedt wellicht perspectief voor glastuinbouw

In het Europese demonstratieproject NEREUS verkent een internationaal consortium mogelijkheden om water, nuttige stoffen en energie terug te winnen uit afvalwater en opnieuw te gebruiken. Een test bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder in Den Hoorn leverde interessante resultaten op, die op termijn ook perspectief kunnen bieden voor de glastuinbouw. 

De zuiveringslijn die in Den Hoorn werd getest omvatte vier opeenvolgende stappen. Eerst werd het water gezeefd. Vervolgens vond elektrische coagulatie plaats waarbij zwevende deeltjes worden gebonden aan ijzerionen waarna ze bezinken. De derde en vierde stap in het proces betrof nanofiltratie en omgekeerde osmose. Hierbij ontstaan verschillende, van elkaar te scheiden reststromen.

In de drie jaar dat het project in Den Hoorn heeft gedraaid is aangetoond dat de deels nieuwe technologie voldoende effectief is om rioolwater uit stedelijk gebied te zuiveren en er tegelijk hoogwaardige grondstoffen uit te winnen.

Een volgende uitdaging zal zijn om de processen op een slimme manier op te schalen én afzetmarkten voor de reststromen te vinden. Om voedingsstoffen en gezuiverd water een goede bestemming te kunnen geven, zijn partners nodig in de naaste omgeving van de zuivering.  Daarmee kan mogelijk al met een beperkt aanvullend leidingnet een stap naar de praktijk worden gezet.