De wereld draait, de boomkwekerij gaat door…. met vergroening

Soms lijkt het of de wereld in brand staat, zoveel is er aan de hand. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, oorlog, energiecrisis, grondstoffen schaarste, torenhoge inflatie en zo meer. Geen tijd om rustig achter over te leunen voor ondernemingen en voor hun belangenbehartigers.

Sector goed op de kaart

Wie niet inspeelt op de ontwikkelingen, doet niet meer mee en verliest positie. Voor een heleboel bedrijven en burgers is dit geen gemakkelijke tijd. Dat geldt ook voor de boomkwekerij. De afzet staat onder druk, afnemers zijn meer afwachtend dan in afgelopen twee jaren. Tegelijk staat onze sector er goed op: bomen en planten zijn essentieel onderdeel van het vergroenen van onze leefomgeving. Dat maakt dat er volop kansen zijn en blijven voor producten en diensten uit de boomkwekerij. Kansen die vaak door ondernemingen zelf worden verzilverd, en soms in gezamenlijk verband worden benut.

Vergroenen productieproces

Een opgave die zowel individueel als gezamenlijk moet worden opgepakt, is het doorgaan met het vergroenen van het productieproces. Het is zaak om de regelgeving op dit gebied voor te blijven en zelf de regie te nemen in dit doorgaande proces van verduurzaming. Ook hier staat de boomkwekerij er relatief goed voor, maar blijft actie nodig. Water in brede zin is voor Greenport Boskoop van cruciaal belang. Daarom wordt er gewerkt aan een meer klimaatbestendig gebied, schoon oppervlaktewater, ondergrondse waterberging.

Duurzame energievoorziening

Ook een duurzame energievoorzienig staat op de agenda, soms in collectief verband zoals op het bedrijventerrein ITC/PCT, maar ook bij individuele bedrijven door duurzame opwek via zon en wind. Een sector of bedrijf kan pas duurzaam zijn én blijven als er rendement wordt gemaakt. Daarom is het zaak om de vestigingsvoorwaarden voor onze bedrijven in de regio zo optimaal mogelijk te maken.

Bereikbaarheid en ontsluiting

Bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied en de daarin gevestigde ondernemingen zijn essentiële randvoorwaarden voor het toekomstperspectief. Dat gaat om de grotere infrastructuur in de regio en tegelijk ook om de fijnmazige logistiek daarbinnen. Op beide punten is er werk aan de winkel. Onze Greenport dreigt dicht te slibben. Dat vergt grote en kleinere oplossingen. Daaraan wordt weliswaar gewerkt, maar dit zijn uiterst moeizame processen, met veel verschillende belangen en belanghebbenden. Daarom heeft Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop samenwerking gezocht met het overige georganiseerde bedrijfsleven in de regio: Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) en Rijnstreek Koepelberaad. En met het Dorpsoverleg Boskoop, dat de gehele samenleving in Boskoop vertegenwoordigt. Samen hebben we een conclusie getrokken uit de recente studies naar 3 varianten voor een 2e oeververbinding in Boskoop. En samen zijn we hiermee naar buiten getreden, als Bereikbaar Boskoop Alliantie. Onze gezamenlijke boodschap is hier te lezen

Cluster boomkwekerij

Greenport Boskoop is de verzamelnaam voor het hele cluster aan boomkwekerij gerelateerde bedrijvigheid. Een cluster dat er toe doet in tal van opzichten: inkomen en werkgelegenheid voor velen, bijdrage aan de oplossing van majeure maatschappelijke vraagstukken. Fijn om in en voor te werken.

Ik wens allen die werkzaam zijn in en voor onze Greenport Boskoop prettige kerstdagen en een mooie jaarwisseling. Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Namens het bestuur van Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop
Michiel Gerritsen, voorzitter