De straat is veelzijdiger dan je denkt

Het versneld afvoeren van regenwater, verkeersbegeleiding of een veilige ondergrond voor mindervalide, de straat heeft meer functies dan je misschien in eerste instantie denkt. Een goede straat sluit perfect aan op de beoogde toepassing en biedt sfeer en comfort aan de gebruikers. Met het 5W-concept brengt MBI de mogelijkheden in beeld voor het duurzaam inrichten van onze buitenruimte: wonen, wegen, winkelen, werken en welzijn.

Klimaat staat centraal op de Vakbeurs Openbare Ruimte
Klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen zijn op dit moment belangrijke thema’s bij het ontwerpen van inrichtingsplannen. Ook de straat kan hierin een belangrijke rol spelen zonder dat het afbreuk doet aan comfort of sfeer. Op de vakbeurs toont MBI de mogelijkheden van waterpasserende bestrating, de nieuwste open bestratingsvormen en natuurlijk de oplossing voor groene parkeerplaatsen. Tevens wordt de unieke bestrating gepresenteerd die ontworpen is voor Floriade 2022. Meer informatie is ook te vinden op www.mbi.nl.

Een uniek bestratingssysteem moet zorgen dat de toekomstige woonwijk, die op het Floriade-terrein wordt gevestigd, zo groen mogelijk wordt en het bestratingsgrid in het groen wordt opgenomen.