De laatste puntjes op de i voor de Duitse Tuin

Op 14 april opent de Floriade Expo 2022 in het Nederlandse Almere de poorten. Ook Duitsland neemt deel aan de Expo in Amsterdam-Almere. De bouw- en beplantingswerkzaamheden vorderen gestaag en de laatste werkzaamheden aan de Duitse Tuin zijn begonnen. Tot 9 oktober zullen zo’n 400 nationale en internationale deelnemers op het 60 hectare grote Expo park zich richten op het thema “Growing Green Cities” en de wereldwijde groei van miljoenensteden.

Onder de naam “BIOTOPIA Growing Community” zal Duitsland duurzame oplossingen, ideeën en concepten voor moderne stedelijke tuinbouw aandragen en zo een waardevolle bijdrage leveren aan de gedachtewisseling over een van de belangrijkste thema’s voor de toekomst. De verstedelijking rukt ten slotte snel op en wereldwijd wonen meer en meer mensen in urbane gebieden. De Expo presenteert nieuwe technologieën, innovatieve producten en voorbeelden van optimale realisatie daarvan met een bijzondere nadruk op duurzaamheid.

Duurzaamheid ook bij de opbouw
Ook uiterlijk zet Duitsland een highlight met het houten paviljoen neer. De kubistische vormen van de houten constructie die rondom het zo’n 2000 vierkante meter grote terrein van de Duitse Tuin Zijn gesitueerd, zijn van ver af te zien. In totaal worden hiervoor houten balken uit duurzaam beheerde bossen gebruikt met een totale lengte van meer dan 3.000 meter. Bij de keuze in mogelijke oplossingen kregen deze ontwerpen de voorkeur vanwege een C02-geminimaliseerde en reversibele constructie om een duurzame bouwwijze te bewerkstelligen. Bovendien kan al het materiaal aan het einde van Floriade worden hergebruikt.

De ruime daktuin is niet alleen voor de teelt van groente en fruit maar zorgt bovendien voor een verlaging van de buitentemperatuur, neemt regen op en verbetert de luchtkwaliteit.

Plantdiversiteit van grassen tot een sequoia en een bijenvolk
Meer dan 3.000 vaste planten en grassen, zo’n 200 houtgewassen en bijna 300 klimplanten worden in de Duitse Tuin geplant. De tuin staat vol insectlokkende planten waarmee ook een bijenvolk onderdak krijgt. Nog een opvallend element is een grote, 18 vierkante meter grote natuurlijke watertuin. Deze is enerzijds een ecologisch waardevolle levensruimte maar is tegelijkertijd regenbassin en verlaagt door verdamping de buitentemperatuur. Voor schaduw en afkoeling zorgen nog eens meer dan 70 begroeide trellisschermen aan het Duitse paviljoen.

Geslaagde verbinding tussen tuinlandschap en stedelijk leven
De begroeiing van de gevels, daken en dakconstructies vormt naast de open structuur van het paviljoen, de lichte, transparante tentoonstellingsruimtes. De daktuin is een architectonische pijler van de Duitse bijdrage aan de Floriade 2022. De boodschap hierachter is dat het tuinlandschap zijn intrede maakt in het stedelijke gebied waardoor deze leefbaarder, gezonder en aantrekkelijker wordt.

Over de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022
Floriade Expo 2022 is een thematische variant op de wereldtentoonstellingen en wordt sinds de jaren 60 elke tien jaar in Nederland gehouden. Met het thema “Growing Green Cities” en de subthema’s “Green”, “Food”, “Health” en “Energy” heeft Floriade tot doel het bewustzijn voor stedelijke duurzaamheid te vergroten en daarvoor passende oplossingen aan te dragen.

Organisatie en uitvoering van de Duitse Tuin
Het Federale Ministerie van Voedsel en Landbouw is verantwoordelijk voor de Duitse tuin op de Floriade Expo 2022 in Almere. Het Ministerie heeft de Hamburg Messe und Congress GmbH opdracht tot implementie gegeven. Het ontwerp en inhoudelijk concept van de Duitse Tuin ligt in handen van het samenwerkingsverband ARGE insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH, gtp2 Architekten en studio