de Gelderse stikstofaanpak van de opkoop van kalverhouderijen werkt

Om het stikstofprobleem op te lossen is actie nodig. Provincie Gelderland doet dat en we boeken met de Gelderse vrijwillige opkoopregeling kalverhouderij ook resultaat. Deze regeling levert 230.000 mol per jaar op. Dat is een flinke hoeveelheid, die deels de natuur helpt. De rest van de stikstofruimte komt in de Gelderse Stikstofbank (GSB). Met deze stikstofruimte kunnen we Gelderse initiatieven mogelijk maken. Er zijn verdere afspraken nodig over onder welke voorwaarden het mogelijk is om gebruik te maken van de stikstofbank. Ook over de verdeling zijn verdere afspraken nodig. Provinciale Staten vergaderen hier binnenkort over.

In Gelderland werken we met de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) aan het verlagen van de uitstoot en neerslag van stikstof. We willen in Gelderland wonen, werken, leven en recreëren. Om dat voor te zetten, moet de hoeveelheid stikstof omlaag voor het versterken van de natuur. In Gelderland maakten we afspraken met partners uit de industrie, landbouw, mobiliteit, bouw en natuur voor het verlagen van de stikstof uitstoot. 

230.000 mol per jaar

Voor het toestaan van maatschappelijke en economische activiteiten die stikstofruimte nodig hebben, is beschikbare stikstofruimte nodig. Deze ruimte ontstaat bijvoorbeeld als we bestaande vergunningen intrekken. De Gelderse stikstofbank registreert dan de ruimte die vrijkomt. Provinciale Staten stelde in 2020 €20 miljoen beschikbaar voor de vrijwillige opkoopregeling kalverhouderij. Tot nu kochten we 4 bedrijven aan met een totale stikstofruimte van 230.000 mol per jaar. Ter illustratie, het realiseren van 10.000 woningen staat gelijk aan ruim 3.000 mol per jaar . Er lopen nog gesprekken met een aantal andere ondernemers. De opbrengst van de regeling levert ruimte voor woningbouw op en kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het helpen van Gelderse PAS-melders. PAS-melders zijn bedrijven die onder oude regelgeving van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zonder benodigde stikstofvergunning. Zij hadden voldoende aan een melding. In de nieuwe situatie lijkt een aantal van deze bedrijven alsnog een vergunning nodig te hebben, doordat de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof zette. 

Geen reservaat

Voor Gelderland staat voorop dat we een duurzaam toekomstperspectief willen voor de landbouw en voor het landelijk gebied. Gedeputeerde Peter Drenth: “Gerichte aankoop van bedrijven met een stikstofvergunning biedt stikstofruimte voor vergunningverlening én ruimte voor boeren die willen blijven boeren. We steken ook juist veel geld in verduurzaming om zo de stikstofuitstoot te verminderen”, zegt Drenth. “Gelderland wil geen reservaat worden. Wij hebben een grote agrarische sector, waarin veel mensen werken, een groot landelijk gebied en veel natuur. En we willen in Gelderland een groene, gezonde en gewaardeerde landbouw. Dat hebben we nodig om ook een leefbaar landelijk gebied te houden waar mensen wonen, kinderen gewoon naar school kunnen en er voldoende werk is. ”

Geef ons middelen en vertrouwen

De Gelderse regeling is één voorbeeld van hoe een gebiedsgerichte aanpak uitkomst biedt in het stikstofvraagstuk. Dit sluit aan bij wat Minister van der Wal schrijft over de gebiedsgerichte aanpak in haar brief die ze stuurde aan de Tweede Kamer. Peter Drenth: “Wij zien mogelijkheden om samen op te trekken. Ik wil de minister wel vragen om ons ruimte te bieden. We willen graag door met onze regeling. Geef ons de middelen om dat te doen én het vertrouwen om dit op een goede manier uit te voeren. Belangrijk is om goed te luisteren naar wat ondernemers nodig hebben. En wij bewijzen dat deze regeling werkt”.