Dashboard Agrifood toont de stand van agrarisch Gelderland

 

Snel inzicht

Met deze feiten en cijfers krijgt de bezoeker snel inzicht in de agrarische structuur van Gelderland. Het laat zien hoe de land- en tuinbouwsector is opgebouwd; hoeveel bedrijven er zijn per sector, wat de leeftijdsopbouw is, of er opvolgers zijn, welke dieren worden gehouden en welke gewassen worden geteeld. Ook de ontwikkeling van  land- en tuinbouw door de tijd heen komt in beeld. Het dashboard geeft dus de “stand van het (agrarische) land” in Gelderland en de ontwikkeling daarin weer.

Nog niet af

Het Dashboard is opgezet ter ondersteuning van de Kadernota Agrifood. In deze nota zijn indicatoren of graadmeters voorgesteld waarmee we de gewenste ontwikkelingen in de agrarische sector kunnen volgen. Deze indicatoren, bijvoorbeeld weidegang waarbij koeien buiten lopen, dragen bij aan maatschappelijk doelen zoals een natuurinclusieve bedrijfsvoering. 
Binnenkort wordt de ontwikkeling van deze indicatoren ook in beeld gebracht in het dashboard. De beschikbare gegevens worden in de toekomst nog verder verfijnd per regio of gebied. We nodigen u daarom van harte uit om na uw bezoek nog eens terug te komen!

Het gebruik

U kunt zelf de cijfers in het dashboard specifieker maken met behulp van selectiemogelijkheden in uitklap-menu’s. Ook kunt u selecties maken door te klikken op de verschillende categorieën in de diagrammen. In sommige gevallen kunt u meer categorieën zien door een schuifbalk te gebruiken. Meer informatie over de gebruikte bronnen en toelichting op de cijfers vindt u steeds onder de informatieknop (i) links bovenin.