Dagproductie van drieduizend kilo op de melkrobot

Een bijzondere prestatie bij een veehouder van DeLaval dealer Leenaerts Agro Techniek (Hoogstraten, België). In twee jaar tijd molken Jef en Nathalie Geerts te Pulderbos (België) 2 miljoen kilogram melk met hun DeLaval VMS V300 melkrobot met gemiddeld 74 koeien aan de melk. Hun geheim? Koeien met een goede speenplaatsing en hoge melksnelheid. Samen met de VMS V300 melkrobot en OptiDuo voerrobot is deze bijzondere prestatie mogelijk.

De kengetallen van dit familiebedrijf overstijgen vaak de Belgische gemiddeldes. De zevendaagse gemiddelde dagproductie van de melkrobot ligt hier op 3.000 kilogram, met een gemiddelde productie van 41 kilogram per koe. Met een vetgehalte van 4,3 procent en een eiwit van 3,6 procent blijven ook de gehaltes op peil, wat mede mogelijk gemaakt wordt door een goede voeropname. “De OptiDuo doet hiervoor wonderen,” volgens Jef Geerts. “We kunnen de voeraanschuifrobot hier echt niet meer missen op ons bedrijf.”

Door omstandigheden te creëren met een hoge melkgift per koe, een hoge melkgift per melkbeurt, goede speenplaatsing/fokkerij en dit te combineren met een goede voorbehandeling van de spenen, behalen Jef en Nathalie een hoge gemiddelde melkstroom van 1.400 gram per minuut per kwartier. “De snelle aansluittijd en melktijd maken het mogelijk om zo’n hoge productie op één melkrobot te realiseren,” concludeert Jef Geerts.

Focus op speenplaatsing en melksnelheid

Geerts legde altijd al de focus op speenplaatsing en melksnelheid, ook voordat ze in januari 2020 overgingen naar de VMS V300. Door hierop te focussen hoefden er daarom bij de opstart ook geen koeien weg omdat deze niet door de melkrobot gemolken zouden kunnen worden. “We hebben de robot niet geplaatst omdat we niet graag koeien melken, maar omdat de koeien meer gemolken willen worden,” vult Jef aan.

Met de gemiddeld 2,4 melkingen per koe per dag hebben ze momenteel ook nog zeker niet het maximum potentieel bereikt. “Onze wens is om in de komende vijf jaar een tweede melkrobot bij te plaatsen, om zo nog meer uit onze veestapel te kunnen halen. Hopelijk laat de stikstofwetgeving ons deze uitbreiding toe, dat is momenteel nog onzeker.”

Bedrijf in beeld

Jef en Nathalie hebben vrij koeverkeer in hun stal met diepstrooiselboxen. Ze houden het celgetal stabiel op circa 150.000 cellen, onder andere door het sprayen van de spenen met Tri-Fender en het desinfecteren van de voorbehandel- en melkbekers met PeraDis (waterstofperoxide). Daarnaast voegen ze ook een zeep toe in de voorbehandelbeker, voor een nog betere voorbehandeling en nog schonere spenen.

Klik hier voor de website.