Cursussen starten voor serious game bedrijfsovername

Docenten en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden ontwikkelden – samen met 8D Games, NHL Stenden en het werkveld – begin dit jaar een bordspel voor bedrijfsopvolgers in de agrarische sector. Vanwege de aanzienlijke interesse in deze serious game ‘Om Tafel’ vanuit het agrarisch onderwijs, heeft de hogeschool besloten om extra bordspellen te produceren en hier ook een gebruikscursus aan te koppelen. Vanaf deze week starten de eerste cursisten op de hogeschool in Leeuwarden.

Moeilijke materie bespreekbaar maken

Onderzoekers ontwikkelden samen met studenten de serious game om een moeilijk onderwerp, de overname van een (familie)bedrijf in de agrarische sector, op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. “Wij zoeken enthousiaste gebruikers van dit spel”, zegt Gelein Biewenga, als docent-onderzoeker één van de trekkers van het project. “We willen er nog meer over leren. Hoe wordt het gebruikt in de praktijk? Wat leren studenten of families er van? Waar liggen mogelijkheden om het spel verder door te ontwikkelen? Hierin kunnen we altijd wat voor elkaar betekenen.”


Bordspel + cursus

Met de serieus geïnteresseerden in ‘Om Tafel’ is inmiddels contact opgenomen en de eerste cursusdata zijn ook al gepland. Cursisten melden zich op 1, 8 of 16 december op HVHL in Leeuwarden, waar zij in een dagdeel de cursus met speluitleg zullen volgen. Na het volgen van de cursus ontvangen zij een certificaat en twee bordspellen om op de eigen onderwijsinstelling in te kunnen zetten.


Samenwerking

‘Om Tafel’ is een samenwerking tussen docenten en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden, spelontwikkelaar 8D Games en het werkveld. Bedrijfsopvolgers en geïnteresseerden die meer willen weten kunnen een mail sturen naar info@hvhl.nl.