Cursus spuitlicentie halen XXL

In januari 2022 start de module van de Brancheopleiding voor het behalen van de licentie Uitvoeren Gewasbescherming voor medewerkers van een boomkwekerij.

Heeft u een medewerker die een spuitlicentie wil behalen? In januari 2022 start hiervoor de module van de Brancheopleiding en er is nog plaats voor een aantal medewerkers!

In het programma komen alle aspecten van gewasbescherming aanbod; verzorgen gewas (incl. het herkennen van aantastingen), veiligheid, wet- en regelgeving en spuittechnieken.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een examen Uitvoeren Gewasbescherming (spuitlicentie Uitvoeren Gewasbescherming). Daarnaast wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan het optimaliseren van de groeiomstandigheden; waterkwaliteit en -beheer, klimaat en teeltmaatregelen.

Alle bijeenkomsten vinden plaats op een bedrijf in de regio op dinsdag van 15.30 uur – 20.30 uur.

Praktische informatie, aanmelden en kosten zijn te vinden op de website van Yuverta: Module gewasbescherming.

Voor bedrijven die zijn aangesloten bij Colland is een subsidie van 85% beschikbaar voor deze module.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Peet Stolwijk (06 51910240).