CTGB op werkbezoek in Greenport Boskoop

Op vrijdag 30 september bezocht het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) Greenport Boskoop. Ieder jaar brengt het CTGB een werkbezoek aan een sector in de land- en tuinbouw, deze keer de sierteelt in regio Boskoop.

 

Michiel Gerritsen, voorzitter SBGB, verwelkomde het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Greenport Boskoop. 

Het eerste bezoek was bij Bremmer boomkwekerijen waar Paul en Cornelis Bremmer een rondleiding gaven over het bedrijf. Hier is met name aandacht besteed aan de productie voor de consumentenmarkt. Het spanningsveld tussen zo min mogelijk ‘chemie’ en de eisen van de markt op gebied van nultolerantie op ziekten en plagen werd hier geschetst. Ook het belang van voldoende, goed gietwater en de investeringen in het watersysteem zijn volop belicht.

 

Tijdens het werkbezoek heeft het Ctgb kennisgenomen van de diversiteit aan gewassen, teeltmethoden en spuittechnieken in de boomkwekerij. Er was speciale aandacht voor het waterrijke gebied, met zijn kansen en bedreigingen. Op de onderzoekskwekerij van Delphy is onder andere een demonstratie gegeven van de handgedragen spuitboom die is ontworpen voor de hoogste klasse van driftreductie.

Het programma werd vervolgd bij Boot & Dart, gespecialiseerd in functioneel groen voor de institutionele markt. Onder leiding van eigenaar Jan de Vries is onder meer kennis genomen van de veredeling en selectie op weerbare gewassen en systemen. Ook is duidelijk gemaakt dat de institutionele markt andere eisen stelt aan de producten en productie dan de consumentenmarkt.

 

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft tijdens het werkbezoek een presentatie gegeven van de waterkwaliteit in ons gebied, aan de hand van de monitoring op zes verschillende punten verspreid over het productiegebied. Daaruit komt naar voren dat er normoverschrijdingen zijn die specifiek zijn voor de boomkwekerij. Aan de hand van deze informatie is sturing op een betere waterkwaliteit mogelijk. Het college sloot het werkbezoek af met een korte vaartocht door het productiegebied, zodat ook vanaf het water een beeld is verkregen van Greenport Boskoop en de boomkwekerij.