Consultatie over voorgenomen intrekking van norm voor aantonen van nabesmetting in melkproducten

NEN onderzoekt of NEN 6821 ‘Gepasteuriseerde melk en vloeibare melkproducten – Aantonen van nabesmetting’ uit 2013 moet blijven bestaan. Belanghebbenden kunnen tot 13 mei 2022 reageren.

NEN 6821 beschrijft een methode om nabesmetting in melkproducten te kunnen detecteren. In de methode wordt onderscheid gemaakt tussen laag en hoog gepasteuriseerde producten. De methode is gebaseerd op het principe dat een gesloten verpakking gedurende 24 uur wordt bebroed, waarna een kleine hoeveelheid van het product wordt uitgestreken op een selectief medium. Vervolgens wordt gekeken of er kolonies zich op het medium hebben ontwikkeld en of er sprake is van nabesmetting.

Advies intrekken norm
Uit een inventarisatie binnen de NEN-werkgroep ‘Zuivelmicrobiologie’ blijkt dat NEN 6821 niet (meer) wordt toegepast door de werkgroepleden die een groot deel van de Nederlandse zuivelsector vertegenwoordigen. Laboratoria gebruiken eigen – interne – protocollen voor elementen uit deze nationale norm. De werkgroep adviseert daarom om de norm in te trekken.

Ontwikkeling van analysemethoden
De meeste normen over analysemethoden voor microbiologie worden op internationaal niveau ontwikkeld door de commissie ISO/TC 34/SC 9 ‘Food products – Microbiology’. Deze normen zijn vaak geschikt voor het aantonen van micro-organismen in verschillende productgroepen waaronder zuivel, vis, vlees, groente, fruit en diervoeder. Op nationaal niveau is de werkgroep ‘Zuivelmicrobiologie’ verantwoordelijk voor een aantal specifieke onderwerpen op het gebied van microbiologie in de zuivelsector. Dit heeft geresulteerd in tien NEN-normen. De werkgroep valt onder de normcommissies ‘Microbiologie van de voedselketen’ en ‘Melk en zuivelproducten’.

Reactie
Belanghebbende partijen kunnen bezwaar maken tegen de intrekking van NEN 6821. NEN ontvangt graag voor 13 mei 2022 een reactie met inhoudelijke uitleg waarvoor de methode wordt gebruikt. Stuur hiervoor een mail naar Laura Mout, e-mail afc@nen.nl. Wanneer NEN geen bezwaren ontvangt, zal de norm ingetrokken worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze norm, andere normen voor zuivelmicrobiologie, of de normcommissies ‘Microbiologie van de voedselketen’ en ‘Melk en zuivelproducten’, kunt u contact opnemen met Laura Mout, tel. 015 2690 351 of e-mail afc@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl