Congres over veranderingen en kansen nieuw landbouwbeleid de Bodem als Basis

Welke veranderingen komen er op de landbouwsector af als het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 in werking treedt? En welke kansen levert het op voor de boeren? Hoe stuur je met de bodem? Dit en meer komt aan bod op het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Bodem als Basis’. LTO Noord is vanuit diverse bodem- en waterprojecten betrokken bij de organisatie van dit congres over de toekomst van de landbouw in Noord-Nederland.

Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Bodem als Basis’ vindt van 12 tot en met 14 oktober plaats op het Ecomunitypark in Oosterwolde. Het programma bestaat uit toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland, workshops, uitwisseling van ervaringen tussen vakgenoten, bodem-beleefsessies en bedrijfsbezoeken. De eerste dag is de voertaal Nederlands, het internationale programma ‘The Added Value of the Organic Farmer’ op 13 en 14 oktober is in het Engels. Mensen kunnen zich voor verschillende programmaonderdelen aanmelden.

Praktische handvatten en voorbeelden
Er komt de komende tijd veel op de melkveehouders en akkerbouwers af. Het nieuwe Europese GLB vraagt extra stappen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De nadruk komt steeds meer te liggen op vergroening en verduurzaming. Omschakeling naar biologische landbouw wordt door een toenemend aantal boeren overwogen. Tegelijkertijd wordt de inkomenssteun afgebouwd en komen er meer prestatiegerichte betalingen. Deze veranderingen vragen veel van de agrariërs. Ook raken ze bedrijven en organisaties in en rond de agrarische sector. Het congres is bedoeld om boeren op weg te helpen bedreigingen om te zetten in kansen, ze te inspireren hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken en de sector bij te praten over alle ontwikkelingen. Tijdens het congres krijgen de deelnemers praktische handvatten van deskundigen en inspirerende voorbeelden die aansluiten op het nieuwe landbouwbeleid. Tijdens bedrijfsbezoeken en demonstraties op locatie kan iedereen ervaren hoe er in de praktijk duurzaam en economisch goed wordt geboerd. Het internationale programma besteedt aandacht aan de potentiële Meerwaarde van de Bioboer.

Betrokkenen bij de landbouwsector
Het congres in Oosterwolde is niet alleen bedoeld voor agrariërs, maar voor iedereen die betrokken is bij de landbouwsector. Ook adviseurs, beleidsmedewerkers, betrokken burgers en onderwijsinstellingen zijn uitgenodigd. Organiserende partijen zijn naast het ministerie van LNV en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe de leden van het kernteam van de Soil Food Week:  Avalon, Kenniscentrum Bodem en Symphony of Soils, in samenwerking met het project Meerwaarde van de Bioboer. In de zaal en buiten op locatie worden gasten ontvangen volgens de coronamaatregelen. Een deel van het congres is tevens online te volgen. Het volledige programma en meer informatie is te vinden op

www.toekomstbestendigboerennoordnederland.nl.  Geïnteresseerden kunnen zich via deze website aanmelden.