Collectief bestemmingsplan

De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop heeft verschillende projecten lopen waar in collectief verband wijzigingen van het bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

De gezamenlijke aanpak om wijzigingen van het bestemmingsplan in procedure te brengen levert flinke financiële voordelen op.

Veelal gaat het om wijzigingen die geen grote ruimtelijke gevolgen hebben zoals de omzetting van bedrijfswoningen naar plattelandswoningen. De makelaars Van der Sijs en Jacobs starten binnenkort een collectief plan, waarbij nog kan worden aangehaakt.

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking en het is nog onduidelijk of deze collectieve aanvragen dan op zelfde wijze kunnen worden behandeld. Greenport Regio Boskoop adviseert u wanneer u van plan bent om in de toekomst een bestemmingswijziging aan te vragen nu mee te doen aan deze collectieve aanpak.

U kunt zich aanmelden bij de makelaars maar u kunt dit ook doen via Greenport Regio Boskoop. Wilt u meer informatie hierover stuur dan een mail naar info@greenportboskoop.nl en Greenport gaat hierover met u in gesprek.