Sbb

CIS ondersteunt SBB in uitvoering van duurzame bosbouw

Vorige week vond in het kader van het Climate Smart Forestry programma de overhandiging plaats van een prefab container, laptops, tablets, kettingzagen, camerainstallatie systeem, gps’en, portofoons, smart tv’s en winches, een grant ter waarde van $128.000 door Conservation International Suriname (CIS) aan Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De overhandiging werd gedaan door de directeur van CIS, John Goedschalk aan de directeur van SBB, Stanley Betterson.

Samen met gemeenschappen en particuliere concessionairessen werken zij aan het implementeren van klimaatvriendelijke bosbouwmethoden. Klimaatvriendelijke bosbouwmethoden, ook wel Climate Smart Forestry (CSF) genoemd, maken duurzame financiering mogelijk, waardoor gemeenschappen alternatieve bronnen van inkomsten kunnen genereren, terwijl zij tegelijkertijd versterkt worden om hun bosgebieden verantwoordelijk te beheren. CSF zorgt ervoor dat de uitstoot die gewoonlijk door houtwinning plaatsvindt, met de helft wordt verminderd, terwijl dezelfde hoeveelheid houtproductie wordt behouden. Dit biedt de mogelijkheid om emissiehandel als bron voor duurzame financiering mogelijk te maken. Dit project zal eerst uitgevoerd worden in de gemeenschapsbossen van Bigi Poika en Matawai.

Er zal daarbij een ‘command center’ opgezet worden door SBB, waar men de camerabeelden kan volgen. Dit moet ervoor zorgdragen dat er aan verbeterde bosbouwpraktijken wordt gedaan.

CIS is ervan overtuigd dat SBB de goederen zo goed en zorgvuldig mogelijk zal inzetten om zodoende maximale carbonpotentie voor betere financieringsmechanismen, mogelijk te maken voor het CSF project.