Campagne rolt de luifel uit richting groen onderwijs

Het werk in de land- en tuinbouw is verfrissend veelzijdig. Kom eens een kijkje nemen in het veld en in het groene onderwijs. Dat is de boodschap van de promotiecampagne Wegwijs Groen Onderwijs. De open dagen van het groene onderwijs staan voor de deur. De campagne is gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar en loopt via TikTok en Facebook. ZLTO staat aan de basis van deze campagne.

Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat 51% overweegt te gaan leren en werken in de groene praktijk. Maar uiteindelijk kiezen maar 5 op de 100 jongeren voor een groene opleiding en daarvan stroomt slechts 1,5 jongere door naar hoger groen onderwijs. Kortom de instroom is te laag en de uitval te hoog. Dit staat haaks op de flinke vraag naar werknemers in het groen. Die vult zo’n 15% van de totale Nederlandse arbeidsmarkt.

Wegwijzer

Word wijs in groen onderwijs vormt de titel en de missie van deze nieuwe campagne. De campagne zorgt voor betere bekendheid, begrip en beleving van leren en werken in de groene praktijk en is speciaal gericht op studiekiezers van 12 tot 18 jaar, hun ouders en onderwijsprofessionals. De campagne wijst de weg naar leren en werken in de groene praktijk. Het begint allemaal bij de motivaties van de jonge studiekiezer. En dat is iets met dieren, planten, bloemen, voeding, machines of klimaat.

Bekendheid

Remco Beekers, bestuurder ZLTO: “De vraag naar werknemers in de groene sector is hoog, maar de instroom laag en de uitval te groot. Met de campagne beoogt ZLTO een betere bekendheid, meer begrip en een betere beleving van leren en werken in de groene praktijk. De groene praktijk heeft immers veel te bieden.” Doelgroepen van de campagne zijn de studiekiezers van 12 tot 18 jaar, hun ouders en onderwijsprofessionals. De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting MLTS.

Groene praktijk

Daarnaast steekt deze campagne meer in op de groene praktijk in het onderwijs. Dat kan door excursies, gastlessen, snuffelstages, boerderijlessen, bijbanen, leslokalen op de boerderij en stageopdrachten in de praktijk. Op deze manier wil ZLTO de samenwerking opzoeken met groene scholen, stichtingen, netwerken en andere onderwijspartijen om zo te werken aan de groene werknemers van morgen.

Meer info?

Campagnesite: Wegwijs Groen Onderwijs. www.wegwijsgroenonderwijs.nl
Onderzoeksrapport: De groene sector aantrekkelijk voor jongeren? https://edepot.wur.nl/453713