Bruto opbrengst zaaiuien met bijna 20 procent toegenomen

Volgens de voorlopige oogstraming akkerbouw ligt de bruto-opbrengst van zaaiuien in 2021 naar verwachting 19,6 procent hoger dan in 2020. De bruto-opbrengst van consumptieaardappelen is naar verwachting bijna 5 procent lager. De bruto-opbrengst van suikerbieten valt volgens deze schatting 2,3 procent lager uit dan vorig jaar. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

In juni publiceerde het CBS cijfers over het beteelde areaal aardappelen, suikerbieten en zaai-uien. Bij deze cijfers komen nu de verwachte hectareopbrengsten van deze gewassen. Deze zijn door experts geschat op basis van de laatst beschikbare informatie. Op basis van het beteelde areaal en de verwachte hectareopbrengsten maakt het CBS een schatting van de bruto-opbrengsten. De bruto opbrengst van de definitieve raming kan lager uitkomen dan geschat, bijvoorbeeld doordat de geoogste oppervlakte lager uitvalt dan de beteelde oppervlakte. De definitieve oogstcijfers van 2021 worden eind januari 2022 bekendgemaakt.

Meer zaai-uien geoogst
Volgens de voorlopige oogstramingen akkerbouw bedraagt de bruto-opbrengst zaaiuien in 2021 zo’n 1,6 miljoen ton. Dat is bijna 20 procent meer dan een jaar eerder van het land kwam. Naar verwachting wordt er dit jaar van 6,2 duizend hectare er 350 duizend ton tweedejaars plantuien geoogst , dat is ongeveer 22 procent van de opbrengst aan zaai-uien.

Bruto-opbrengst consumptieaardappelen gedaald
De bruto-opbrengst consumptieaardappelen valt in 2021 naar verwachting met 3,5 miljoen ton bijna 5 procent lager uit, vergeleken met vorig jaar.

Lagere oogst suikerbieten
In 2021 wordt er een lagere oogst van suikerbieten verwacht dan een jaar eerder: namelijk 6,5 miljoen ton. Dat is 153 duizend ton en 2,3 procent minder dan in 2020.

Beteelde oppervlakte zaai-uien toegenomen
In 2021 werd op 30,1 duizend hectare zaai-uien geteeld, dat is 2,9 duizend hectare (10,5 procent) meer dan een jaar eerder.

Het areaal consumptieaardappelen daalde dit jaar met bijna 7 procent naar 71,4 duizend hectare, het areaal suikerbieten nam met bijna 1 procent af tot 80,7 duizend hectare.

Hectare-opbrengsten zaai-uien en consumptieaardappelen hoger dan in 2020
De opbrengst per hectare zaai-uien wordt in 2021 met 52,2 ton, 6,5 procent hoger geschat dan de definitieve hectare-opbrengst van vorig jaar. Samen met de toename van de beteelde oppervlakte zorgt dit voor een toename in de verwachte bruto-opbrengst zaaiuien. De verschillen in hectare-opbrengsten per bedrijf zijn dit jaar erg groot. Dit komt mede vanwege aantasting door valse meeldauw door het vochtige weer. In 2020 lag de opbrengst per hectare voor zaai-uien nog 3,2 ton onder het niveau dat nu wordt verwacht. De hectare opbrengsten tweedejaars plantuien worden op 56,2 ton per hectare geschat.

De verwachte opbrengst per hectare consumptieaardappelen is dit jaar vrijwel gelijk aan vorig jaar. De hectare-opbrengst is daarmee naar verwachting 49 ton.

De opbrengst per hectare bij suikerbieten neemt naar verwachting 1,3 procent af, naar gemiddeld 81 ton.

Voorlopige en definitieve oogstramingen
De verwachte landelijke hectare-opbrengsten kunnen regionaal sterk verschillen en zelfs binnen de regio’s kunnen er grote verschillen tussen percelen zijn. De totale bruto opbrengst van de gewassen kan uiteindelijk hoger of lager uitvallen. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden is het mogelijk dat een gedeelte van het beteelde areaal niet geoogst kan worden. De definitieve oogstraming (de bruto-opbrengst en de opbrengst per hectare) van 2021 wordt in januari 2022 gepubliceerd en is gebaseerd op een enquête onder bijna 5 duizend telers. Op basis van deze enquête wordt vastgesteld wat uiteindelijk de opbrengst per hectare is en welk deel van de beteelde grond daadwerkelijk tot opbrengst heeft geleid (de geoogste oppervlakte).

De verschillen tussen de definitieve en voorlopige oogstramingen worden in een aparte StatLine-tabel gepubliceerd naast de StatLine-tabel over de productie van akkerbouwgewassen naar regio.