Brochure over de rol van boeren en tuinders in de energietransitie

Nederland staat voor grote veranderingen: in 2050 moet onze energieconsumptie volledig gebaseerd zijn op duurzame bronnen. Denk aan wind, zon, biomassa en geothermie. In die aanstaande energietransitie is een grote rol weggelegd voor de agrarische sector. Bij ongeveer 50 procent van de initiatieven op het gebied van duurzame energie is nu al een boer of tuinder betrokken.

Deze brochure schetst de mogelijkheden van de land- en tuinbouw, de ambities van ondernemers en de wil van de sector om samen met omwonenden en omgeving initiatieven te ontwikkelen.

In 2030 moet Nederland volgens de Regionale Energiestrategie (RES) in totaal voor 35 TWh aan duurzame energie op land opwekken. Stel dat de landbouw een bod zou doen van 35 TWh. Wat zou er dan moeten gebeuren op elk van de 53.200 landbouwbedrijven? Boeren en tuinders wekken nu al voor 6,27 TWh aan duurzame energie op. De behoefte van 35 TWh zou vervolgens ingevuld kunnen worden met 2.000 vierkante meter extra zonnepanelen en twee boerderijwindmolens extra op elk bedrijf.

Download hier de brochure: https://edepot.wur.nl/566651