Brochure ILVO zaden

Het ILVO (voorheen RvP) heeft een lange traditie in de veredeling, maar is altijd al een buitenbeentje geweest. ILVO is een voorloper en een nichespeler. Naast wetenschappelijk onderzoek, leveren we ook eindproducten af voor de (Vlaamse) land- en tuinbouw.

Door deze unieke combinatie werken we multidisciplinair en kunnen we vanuit het onderzoek steeds up to date (re)productietechnieken gebruiken in de veredeling.

Als vraaggedreven ontwikkelaar van noviteiten, spelen we in op de actuele marktbehoeften: klimaat robuuste cultivars met een goede opbrengst, betere ziekteresistenties, efficiëntere waterhuishouding, interessante eiwit- of andere kwaliteitskenmerken, een reductie van aaltjes,…

Wij investeren in cultivars voor een duurzame productie, met respect voor bodem, water en steeds duurdere grondstoffen. We gaan in op nieuwe uitdagingen om zo met aangepaste rassen bij te dragen aan de productie van bedrijfseigen eiwit. Mede door het eindeloze geduld en de gedrevenheid van onze veredelaars creëren we vooral in kleinere teelten nieuwe cultivars met een opvallende meerwaarde.

Door een eigen productie-eenheid en ketenbewaking garanderen we de aflevering van kwalitatief basiszaad. Onze rassen worden wereldwijd vermarkt via mandatarissen.

Deze brochure biedt u een overzicht van al onze selecties als basis voor een juiste rassenkeuze.