Bremmer Boomkwekerijen | Waterbassin zonder folie

Bij Bremmer Boomkwekerijen in Waddinxveen wordt een waterbassin aangelegd zonder folie. Bewust is er gekozen voor een bassin met een landelijke uitstraling. De kades worden afgedekt met klei waarin wortelstokken van riet zitten.

Bij Bremmer Boomkwekerijen in Waddinxveen wordt een waterbassin aangelegd zonder folie. Er wordt ongeveer een meter uitgegraven en er worden kades aangelegd van ongeveer een meter.

Bewust is er gekozen voor een bassin met een landelijke uitstraling en zonder folie. De kades worden aan de binnenzijde afgedekt met klei waarin wortelstokken van riet zitten. Naar verwachting ontstaat er een stevige kade met een begroeiing van riet.

Bekend is dat in waterbassins zonder folie snel baggervorming ontstaat omdat het onverteerde veen gaat oplossen als dit in contact komt met oppervlakte water. Daarom is er voor gekozen om op de bodem een laagje zand aan te brengen van 20 cm.

In de Bergse plas bij Rotterdam is dit ook gedaan en daar heeft deze toepassing gezorgd voor een uitstekende waterkwaliteit. Als het bassin vol is zal het ongeveer 15.000 kubieke meter water bevatten. Bremmer streeft naar een ruime watervoorraad waardoor de kwetsbaarheid in droge zomers afneemt.