Brancheopleiding voor de boomkwekerij van start!

De Talentboom Brancheopleiding Boomkwekerij voor zij-instromers zal in september officieel van start gaan: met een pilot in diverse regio’s om zij-instromers op te leiden tot medewerker of meewerkend voorman. 

De brancheopleiding duurt 1 jaar verspreid over 40 dagdelen. De opleiding is vakgericht dus geen Nederlands, rekenen en burgerschap.

De opleiding is modulair opgebouwd.  Hierdoor is het ook mogelijk om een gedeelte van de opleiding te volgen en hiervoor een deelcertificaat te halen.

  • Kennismaken met de sector
  • Teeltvoorbereiding
  • Gewasverzorging, gewasbescherming en stimuleren groei en ontwikkeling
  • Rooien en verwerken
  • Onderhoud, registratie en verantwoording

Doelgroep
De brancheopleiding is gericht op zij-instromers: (toekomstige) medewerkers vanaf 21 jaar die al een basisopleiding hebben genoten, maar nog geen of weinig kennis hebben van de sector, de diverse teelten, gewassen en afzetmogelijkheden. 

De brancheopleiding zal aangeboden worden door de regionale AOC’s : Yuverta (samenvoeging van CITAVERDE College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege per 1 augustus), Curio en Zone.college.

De brancheopleiding voor zij-instromers is opgezet vanuit Talentboom in een samenwerking met LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, Koninklijk Anthos, FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen, het bedrijfsleven en de genoemde onderwijsinstellingen.  

Lees hier alles wat je wilt weten over de brancheopleiding.