Brancheopleiding Boomteelt wordt uitgebreid!

De Brancheopleiding Boomteelt wordt uitgebreid naar niveau 4. Een grote wens vanuit de sector waar op dit moment hard aan wordt gewerkt.
 
Het afgelopen najaar is de Brancheopleiding Boomteelt niveau 2 (medewerker) en 3 (vakbekwaam medewerker) gestart. Met succes wordt deze opleiding op dit moment in Boskoop verzorgd. De Brancheopleiding is bedoeld voor zij-instromers, carrièreswitchers en zittende medewerkers die zich willen laten scholen in vakkennis. Vanuit de sector is echter ook een grote vraag naar medewerkers op niveau 4. Landelijk wordt hard gewerkt om in september 2022 ook Brancheopleiding Boomteelt niveau 4 van start te laten gaan. Dit traject wordt ook dit keer door Talentboom geregisseerd, onder verantwoordelijkheid van LTO en in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven.

Deze opleiding richt zich op de functie Bedrijfsleider 1. Extra vakken die aanbod komen in niveau 4 zijn onderwerpen als bedrijfsanalyse, bedrijfsoptimalisatie, financiën, duurzaamheid en innovatie, personeel en marketing.