Bossenstrategie Noord-Holland: inwoners leveren belangrijke bijdrage

Het Noord-Hollandse aandeel voor de Bossenstrategie begint steeds meer vorm te krijgen. Hoewel de provincie het vooral moet hebben van de open landschappen, wordt er in verschillende gebieden – en mede dankzij initiatieven van inwoners – vaart gemaakt met een toename van bos.

Dat staat in de jaarlijkse update die Noord-Holland heeft gemaakt over de nationale Bossenstrategie. Het doel is om voor 2030 10 procent extra bos bij te planten in heel Nederland. Bosrijke provincies in het oosten en zuiden van Nederland nemen het grootste deel van de opgave op zich.

Voor Noord-Holland is het zoeken naar plekken waar extra bomen kunnen staan. In natuurgebieden kan dat gering vanwege de vele bijzondere open landschappen. De provincie gaat uit van ongeveer 140 hectare extra bos binnen de bestaande natuurgebieden. Buiten de natuur liggen er kansen voor het planten van extra bomen in dorpen en steden. 

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Het is mooi om te zien dat we daarbij hulp krijgen van inwoners die zelf bomen gaan planten. De provincie heeft vorig jaar bijvoorbeeld bijgedragen aan de actie MeerBomenNu. Zij verplanten bomen naar plekken die nog kaal zijn. Daarnaast maken we een Geboortebos mogelijk in Park Zwanenburg. Ouders kunnen de geboorte van hun kind vieren door het kopen en planten van een boom.”

Bossenstrategie

In 2020 sprak Noord-Holland met de 11 andere provincies en het Rijk af dat er voor 2030, 37.000 hectare bos moet bijkomen in Nederland. Deze afspraak staat in de Bossenstrategie. Naast extra bomen in natuurgebieden, zet de provincie in op meer bomen bij nieuwbouwwijken, op plekken tussen natuur- en landbouwgebieden en bomenplant op boerenerven.