Bosplantsoenketen maakt afspraken voor Bossenstrategie

Staatsbosbeheer, LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, Treeport Zundert en BoHeZa hebben recent een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over het gebruik van hoogwaardig zaad en bosplantsoen.

De ondertekening vond plaats bij NL Plants in Wernhout, de nieuwbouw van Marc Lodders. Als voorzitter van Treeport Zundert (rechts op foto) ondertekende hij de samenwerkingsovereenkomst. Naast hem deden dat ook Harrie Hekhuis (Programmadirecteur Bos & Klimaat Staatsbosbeheer), Henk Huijsman (voorzitter LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) en Johan Vink (voorzitter BoheZa van Royal Anthos).

‘Samenwerken doe je in werkelijkheid’
De overeenkomst is de afgelopen jaren tot stand gekomen onder leiding van Robert Jan Croonen namens het Ministerie van LNV. Hoofddoel is gezamenlijk invulling te geven aan de Bossenstrategie die de rijksoverheid en de provincies uitvoeren. Hiervoor is samenwerking, coördinatie en afstemming noodzakelijk. Dit is daarnaast nodig om de toenemende vraag vanuit omringende landen zo goed mogelijk te kunnen bedienen.
„We mogen trots zijn op deze overeenkomst”, zei Croonen na de ondertekening. De overeenkomst draagt volgens hem bij aan meer vertrouwen in de overheid. „Maar samenwerken doe je niet op papier, maar in werkelijkheid. Partijen: probeer zo realistisch mogelijk waar te maken wat is afgesproken.”

Beschikbaarheid, oogst en afzet
De overeenkomst betreft afspraken over de beschikbaarheid, oogst en afzet van uitgangsmateriaal voor hoogwaardig bosplantsoen uit zaadgaarden van Staatsbosbeheer. Het is gecertificeerd materiaal en de herkomsten zijn opgenomen in de Rassenlijst Bomen. Ook betreft het inheems-autochtoon materiaal uit de genenbank die Staatsbosbeheer beheert (categorie SI, Source Identified, in de Rassenlijst Bomen).
De samenwerking houdt ook in dat de partijen gezamenlijk een meerjarenprognose opstellen voor de zaden, stekken en planten die geproduceerd moeten worden. Leidend daarbij zijn ambities van LNV, marktinzichten, een risicoanalyse voor bedrijfsvoering en afzet, en een inschatting van de beschikbare financiële middelen.

Vier keer per jaar overleg
Daarnaast zullen de partijen vier keer per jaar bij elkaar komen: om de beschikbaarheid van uitgangsmateriaal te bespreken, de behoefte voor de lange termijn en eventuele opschaling van zaadoogst en productie. Het overleg zal geleid worden door André Wijnstra, de vorige voorzitter van LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen die namens de kwekers veel tijd en energie in de overeenkomst heeft gestoken.