Bosindicatoren geactualiseerd

Om de ontwikkeling van het Nederlandse bos te kunnen volgen, worden met enige regelmaat inventarisaties uitgevoerd. Deze inventarisaties leveren belangrijke informatie op voor de binnenlandse bos- en houtsector. De meest recente inventarisatie is de Zevende Nederlandse Bosinventarisatie, waarvan de uitkomsten in 2022 zijn gepubliceerd. Op het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) zijn aan de hand hiervan een aantal indicatoren over bossen geactualiseerd.

Zeven inventarisaties van het Nederlandse bos

De geschiedenis van de Nederlandse Bosinventarisatie (NBI) gaat terug tot 1938. Sindsdien zijn er zeven inventarisatierondes geweest. Met deze inventarisaties wordt de huidige staat van het Nederlandse bos in kaart gebracht en de ontwikkelingen over de tijd gevolgd. De uitkomsten worden bijvoorbeeld gebruikt bij verschillende ministeries, provincies, bosgroepen en terreinbeherende organisaties. Daarnaast zijn deze bosinventarisaties een belangrijke informatiebron voor de regelmatig terugkerende rapportages voor een aantal internationale regelingen waaraan Nederland zich verplicht heeft.

Ontwikkelingen in het bos

In de NBI worden allerhande gegevens verzameld, o.a. over de staande houtvoorraad, de hoeveelheid dood hout en de bijgroei en velling. Door de gegevens van de laatste inventarisatie met die uit de vorige te vergelijken kan de ontwikkeling van het Nederlandse bos gevolgd worden. Zo blijkt de totale voorraad levend en dood hout de laatste 20 jaar te zijn toegenomen en de hoeveelheid bijgroei en velling afgenomen. In deze periode is het bos ouder en de bosstructuur gevarieerder geworden. Sinds 2017 is de oppervlakte bos met circa 1900 hectare afgenomen. In 2021 besloeg het areaal bos circa 363.800 ha; dat is bijna 11% van het totale landoppervlak. Circa 49% hiervan is in bezit van de overheid, met als grootste terreineigenaar Staatsbosbeheer.