Quarantaine-organismen; boomteeltregio’s bundelen krachten

Experts waarschuwen: het is niet de vraag óf de ziekte/plaag komt, maar wanneer. Quarantaine organismen zijn een bedreiging met enorme (economische) impact voor boomteeltregio’s. 

Een hele teeltregio voor lange tijd op slot. Geen mogelijkheden om inkomsten te genereren en geen tegemoetkoming vanuit een ‘rampenfonds’. Een enorme economische impact dus voor individuele kwekers, maar ook voor de hele boomkwekerijsector in Nederland. 

Met het vrije verkeer van personen en goederen binnen de EU en het afschaffen van alle douaneformaliteiten op 1 januari 1993, vervielen fytosanitaire controles aan de landsgrenzen. Daarvoor in de plaats organiseert Naktuinbouw steekproeven waarbij er wel fytosanitaire checks gedaan worden, maar het moment van een eventuele controle is naar achteren verschoven. En dat biedt de ziekten en plagen mogelijkheden. Want als een product eenmaal binnen de EU is, dan kan het heel makkelijk over een groot gebied reizen. En eventuele ziekten en plagen liften zo makkelijk mee.


Niet óf, maar wanneer komt-ie?
Het is dan ook vanwege dit naar achteren schuiven van de controle, dat veel experts waarschuwen: het is niet de vraag óf de ziekte/plaag komt, maar meer wanneer. Want dat-ie gaat komen, is voor velen zo klaar als een klontje.

Krachten bundelen

Vakorganisaties (LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en
Zomerbloemen, handelsorganisatie Anthos, Naktuinbouw, NVWA, onderzoekers van Wageningen University & Research en ondernemers uit de boomteeltregio’s) in de grootste boomteeltregio’s (Tree Centre Opheusden, Treeport Zundert, Greenport Boskoop en Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas), zijn om die reden een project gestart. Zij bundelen alle informatie over vier Q-organismen die net als Xylella heel gevaarlijk zijn.

Meer informatie over dit project en de vier quarantaine organismen zijn te lezen in het hele artikel van Wageningen University & Research.