Boomkwekers weten van water

Samen werken aan een betere waterkwaliteit in Greenport Boskoop. Dat was het doel van het project ‘Boomkwekers Weten van Water’ de afgelopen 3 jaar.

Samen werken aan een betere waterkwaliteit in Greenport Boskoop. Dat was het doel van het project ‘Boomkwekers Weten van Water’ dat de afgelopen drie jaar is uitgevoerd door Delphy samen met boomkwekers, SBGB en andere partijen.

Er is er gewerkt aan maatregelen om het gewasbeschermingsverbruik te verminderen en emissie te voorkomen om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan onkruidbestrijding met heet water, driftarme spuittechniek of plantweerbaarheid stimuleren. Daarnaast is veel kennis gedeeld over water tijdens bijeenkomsten.

Alle info is te vinden op de website www.boomkwekerswetenvanwater.nl.