Noord-Holland stelt doel: 150.000 bomen en struiken planten

De campagne ‘Meer bomen nu’ is voor de derde keer gestart. Minister van natuur en stikstof, Christianne van der Wal, opende het (ver)plantseizoen.

Iedereen kan gratis bomen aanvragen of zich melden als vrijwilliger. De provincie steunt ook dit jaar de campagne. Gedeputeerde Esther Rommel zette op 28 september in Doorn haar handtekening onder het doel om in Noord-Holland 150.000 bomen en struiken te verplanten.

Meer Bomen Nu is een initiatief van Stichting MEERGroen, Urgenda en Caring Farmers. In de afgelopen 2,5 jaar verhuisden in Nederland 890.000 jonge bomen en struiken van kansarme naar kansrijke plekken bij inwoners en boeren. Een berk die op de hei niet gewenst is, wil een agrariër graag planten. Een lijsterbes te dicht bij het pad is gewenst in een nieuw voedselbos. Door het verplanten van jonge bomen kan Nederland sneller en goedkoper worden vergroend, en dat is hoognodig vanwege de ernstige klimaat- en biodiversiteitscrises.

“Ik ben trots dat het idee voor deze campagne is ontstaan bij de Haarlemmermeerse Stichting MEERGroen van Franke van der Laan”, vertelt Esther Rommel. “Franke was overtuigd van zijn concept en heeft dat uitgedragen. Via een bijdrage uit ons Betrekken bij groen-programma heeft hij het verder kunnen brengen. De samenwerking met Urgenda bracht hem echt de benodigde slagkracht. Het was vorig jaar al een enorm succes. Het doel dat we ons vorig jaar stelden werd ruim overtroffen. Niet 100.000 bomen en struiken werden verplant, het waren er uiteindelijk 144.000. Dat kwam mede door een actieve houding van gemeenten zoals Schagen en Hollands Kroon. Daarom steunen we dit initiatief de komende 3 jaar met in totaal € 50.000 subsidie vanuit ons masterplan biodiversiteit.”

Gratis Bomen 

Met de geavanceerde online tool de Bomenplanner worden vraag en aanbod van zaailingen en vrijwilligers regionaal op elkaar afgestemd. Iedere agrariër en inwoner met een groen hart die bomen of struiken wil planten, kan via de bomenplanner een profiel aanmaken, bomen bestellen en deze komende winter ophalen. Een netwerk van Bomenhubs zorgt voor een goede ecologisch verantwoorde verdeling van de veelal inheemse bomen en struiken. Grootschalige bosaanplant is in het open landschap van Noord-Holland niet overal gewenst. Op deze manier kunnen toch meer bomen en struiken worden geplant om plekken die anders niet in beeld zijn.

Circulaire methode

De verplantmethode is erg logisch, maar toch vernieuwend. Steeds meer terreinbeherende organisaties werken mee om zaailingen die op een plek staan waar ze niet uit kunnen of mogen groeien, elders een tweede kans te geven. Wanneer deze circulaire methode standaard onderdeel wordt van ecologisch natuurbeheer, kan het een grote bijdrage leveren aan het behalen van biodiversiteits- en klimaatdoelen en de Bossenstrategie. Momenteel kunnen boomkwekers de vraag naar bomen nauwelijks aan. Door gebruik te maken wat de natuur biedt, worden gratis inheems en ecologische verantwoorde bomen en struiken voor meer biodiversiteit geleverd.