Bollenrevolutie 4.0: animatie over slim datagebruik in bollenteelt

Bollenrevolutie 4.0 lanceert samen met partners Agrisim, Wageningen Universiteit en KAVB het slimme data gedreven groei-informatieplatform voor tulpenbollen. Er wordt een koppeling gemaakt tussen de werkelijke en de voorspelde groei. Met een groeimodel is het mogelijk om de opbrengst van tulpen in het veld te voorspellen. Binnen het project Bollenrevolutie 4.0 is dit groeimodel van Wageningen University & Research grondig herzien. In het onderzoek wordt het model gevalideerd in meerdere tulpenrassen.

Met informatie gebaseerd op klimaat-, satelliet- en perceeldata, worden telers in staat gesteld om optimale keuzes te maken in hun bedrijfsvoering en gewasproductie. Omdat dit eenvoudiger klinkt dan het in werkelijkheid is, is onderstaande animatie gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe het proces van data verzamelen werkt en wat de meerwaarde is voor het bollenbedrijf. 

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze publiek-private samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Agrisim, Wageningen University & Research, Cremer Speciaalmachines, Machinefabriek Steketee, BKD en TechNature.