Boeren zijn de mooimakers van het Limburgse platteland (Vlaanderen)

46,1 % van de Limburgse ruimte heeft een agrarische bestemming. Om de beeldkwaliteit van de mooie open ruimte en het Limburgse platteland te behouden en te verbeteren, voert de provincie Limburg een zeer actief beleid. “De provinciale dienst Landbouw & Platteland heeft een sterke expertise inzake landschappelijke integratie en maakt landschapsintegratieplannen die qua uitvoering en onderhoud voor de landbouwer haalbaar zijn,” aldus gedeputeerde van Landbouw en Platteland Inge Moors. “Samen met het Limburgs Steunpunt voor Rurale Ontwikkeling (LiSRO) en Werkers ondersteunen we die uitvoering. Jaarlijks worden er 20.000 boompjes aangeplant. De voorbije 10 jaar zijn in totaal 45 km aan hagen25 km aan houtkanten en 2.500 hoogstammige bomen rondom de Limburgse land- en tuinbouwbedrijven geplant.”

Boeren zijn de mooimakers van ons platteland

De pandemie heeft de waardering voor het platteland doen toegenomen. Niet alleen om er te wonen, ook om er te vertoeven, te wandelen, te fietsen of voor een dichtbijvakantie. Daarnaast is het platteland ook dé werk- en bedrijfsruimte voor de land- en tuinbouw. “De vele functies van het platteland moeten een harmonieus geheel zijn”, klinkt het bij gedeputeerde Inge Moors. “Daarom sensibiliseren we al ruim 30 jaar onze landbouwbedrijven om te investeren in de groene inkleding van hun bedrijf.”

Volledige service van groenplan tot aanplanting

Om de landbouwer hierin te ondersteunen, biedt de provincie Limburg gespecialiseerd advies en worden er landschapsintegratieplannen opgemaakt. Daarin wordt steeds gezocht naar een compromis tussen de bedrijfsrealiteit, de haalbaarheid van de uitvoering en het onderhoud achteraf. De service is uitgegroeid tot een succesvolle dienstverlening. Jaarlijks wordt er een 100-tal groenplannen opgemaakt. Die zijn vaak één van de voorwaarden om een omgevingsvergunning te verkrijgen.

Om de groenplannen ook effectief uit te voeren, startte de provincie Limburg tien jaar geleden met de actie ‘Boeren planten bij boeren’.

Door een unieke samenwerking tussen de provincie Limburg en het Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (LiSRO) en Werkers worden de land- en tuinbouwers volledig ontzorgd. Gedeputeerde Inge Moors: “Na de opmaak van het groenplan zorgen we voor een collectieve aankoop van plantgoed en worden collega-landbouwers ingeschakeld voor de aanplanting. Een service van begin tot einde. De provincie neemt ook nog eens de helft van de kosten met een maximum van 2.500 euro ten laste. Jaarlijks proberen we ongeveer 30 landbouwbedrijven te bedienen.”

Klimaatgroen

De 700 à 1.000 boompjes die per bedrijf worden aangeplant, zijn ook voor het klimaat een opsteker. Op jaarbasis zou het beplantingsproject zo’n 60 ton aan CO² kunnen omzetten. Het landschappelijke groen van ‘Boeren planten bij Boeren’ zorgt dus niet enkel voor een betere beeldkwaliteit, maar helpt ons ook in de strijd tegen de klimaatverandering.

“Met dit origineel en grootschalig aanplantingproject waakt de provincie Limburg over de kernkwaliteiten van het Limburgse platteland. De 231 land- en tuinbouwbedrijven die al in een groen jasje zijn gestoken, zijn een voorbeeld voor Vlaanderen en een sterke motivatie om dit project de komende jaren verder te zetten”, besluit gedeputeerde Inge Moors.