Boeren komen met oplossingen voor gevolgen extreem weer

Het weer in Nederland lijkt steeds grilliger te worden. Daar waar we jarenlang te maken hebben gehad met droogte is het nu erg wisselend. Zo heeft het dit jaar in mei veel geregend en is het nu alweer een periode droog. Deze extreme afwisseling brengt problemen voor de grondwaterstand met zich mee. Boeren en tuinders vinden een goede grondwaterstand belangrijk. Een goede grondwaterstand is van belang voor de vele huizen in Nederland, de natuur en de landbouw. Daarom zetten boeren en tuinders in zich ook dit jaar in om zoveel mogelijk water vast te houden.
 
Het droogteprobleem is door de regen in de maand mei niet meteen opgelost. Ons milieu en ook de landbouw is gebaat bij een gezonde afwisseling van regen en droogte. De afwisselingen zijn nu erg grillig en extreem. Dit kan op termijn grote gevolgen hebben. Zo kan een te lage grondwaterstand ervoor zorgen dat er bodemdaling plaatsvindt waardoor veel huizen kunnen verzakken. Daarnaast heeft droogte een heftige impact op bomen, planten en insecten in de natuur. Voor de landbouw zelf is het ook een probleem. Droogte kan namelijk de voedselproductie in gevaar brengen.
 
‘Wij zien het extreme weer als een groot maatschappelijk probleem, waar boeren en tuinders zelf ook last van hebben. Daarom gaan wij ook dit jaar doen wat wij kunnen om droogte voor de komende perioden tegen te gaan. Zo hebben we juist in de maand mei veel water vastgehouden. Hiervoor staan wij ook in goed contact met de waterschappen in de regio’, aldus Tineke de Vries (portefeuillehouder Bodem & Water LTO).
 
Initiatieven water vasthouden
Zo zijn er honderden droogtestuwen in Nederland geplaatst. LTO Noord, boeren en tuinders en waterschappen hebben hiervoor samengewerkt. Een droogtestuw is een metalen frame met houten planken erin dat voor een duiker in het water wordt geplaatst. Hiermee kan water worden vastgehouden. De houten planken kunnen ook worden weggehaald, afhankelijk van het gewenste peil. De droogtestuwen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het grondwater op niveau blijft. Boeren en tuinders zien ook in de praktijk dat er sneller herstel is na droge perioden bij gebruik van droogtestuwen.
  
15.000 boeren en tuinders doen mee
15.000 boeren en tuinders doen mee met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een initiatief van LTO. Het DAW heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Het vasthouden van water is een belangrijk aandachtspunt van het DAW, net als het bevorderen van een goede waterkwaliteit. Boeren en tuinders gaan hiermee aan de slag in samenwerking met waterschappen. Binnen het DAW wordt kennis en praktijkervaring van andere agrariërs gedeeld, worden initiatieven gestimuleerd en worden ook gebiedsprocessen gestart.