Boek over Gruttoland vanaf 1 april verkrijgbaar

Op vrijdag, 31 maart a.s. vindt de presentatie plaats van het boek ‘Gruttoland – erfgoed van Murk Nijdam’. Voor alle belangstellenden wordt op zaterdag 1 april a.s. een Open Dag georganiseerd in Gruttoland, Slachte 4 te Wommels, van 10.00 tot 17.00 uur.

 

Vorig jaar werd het Agrarisch Natuurfonds Fryslân eigenaar van zevendertig hectare weidevogelland aan de Slachte in Wommels. Gruttoboer Murk Nijdam verkocht zijn gruttoland, om de toekomst van de weidevogels in De Greidhoeke veilig te stellen. Nu verschijnt er een boek over boer Murk, zijn weidevogels en zijn Gruttoland.

 

Murk Nijdam is met zijn 29 melkkoeien een extensieve melkveehouder. Hij noemt zichzelf liever gruttoboer. Al vele jaren stemt hij zijn agrarisch beheer af op het welzijn van de weidevogels. Dat houdt onder andere in: hoog slootwaterpeil, hebben van een plasdras, uitgesteld maaibeheer, uitrijden van ruige stalmest en beschermen van weidevogellegsels. En met succes! Hij heeft een van de hoogste broeddichtheden aan grutto’s.

 

Onderzoek

‘Als je boert voor weidevogels, wil je ook weten of het helpt’, aldus Murk. ‘Vandaar dat ik al een aantal jaren nauw samenwerk met de Rijksuniversiteit Groningen voor allerlei relevante onderzoeken.’

Zo worden sinds 2013 elk jaar tientallen gruttokuikens van kleurringen voorzien. Hierdoor is elke vogel in het veld individueel herkenbaar. Men ontvangt geregeld terugmeldingen vanuit Nederland, maar ook uit Spanje, Portugal en zelfs Afrika. Zo leren de onderzoekers over de trekroutes van de grutto’s, hun overwinteringsgebieden en behoeften. De laatste jaren worden er ook grutto’s voorzien van een satellietzender. Daarmee kunnen de vogels van dag tot dag gevolgd worden. Ook vonden er onderzoeken plaats naar gruttotaal, regenwormen en insectenaanbod.

 

Bezoekers welkom

Speciaal voor fotografen en andere bezoekers bouwden Murk Nijdam met vrijwilligers bij de plasdras vier vogelkijkhutten. Twee worden er gebruikt voor excursies, waarbij men onbespied dichtbij de vogels komt. De andere twee hutten zijn speciaal ingericht om vanuit te fotograferen. Ze zijn verzonken in het water, waardoor fotografen zich op ooghoogte met de vogels bevinden. Het hele seizoen worden hier de mooiste vogelfoto’s gemaakt. Reserveren voor hutten en excursies kan via www.gruttoland.nl

 

Over de auteur

Hans Peeters kijkt vanaf zijn tiende jaar naar vogels en werkte ruim 30 jaar bij Vogelbescherming Nederland. Een groot aantal jaren was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Vogels. Als vogelfotograaf kwam hij jaren geleden voor het eerst bij boer Murk. Inmiddels heeft hij al vele uren doorgebracht in diens fotohutten. Met ‘Gruttoland’ schreef Peeters zijn vijftiende boek.