Bodemscans uitgevoerd op kwekerijen

In het kader van het project Precisielandbouw van Greenport Boskoop is deze week bij een aantal vollegrondskwekerijen een bodemscan uitgevoerd. Dit is gedaan met een door een quad voortgetrokken Elektro Magnetische Inductie (EMI) sensor die de elektrische geleidbaarheid van de bodem meet.

De verschillen in de samenstelling van de bodem kunnen op deze manier binnen een perceel in kaart worden gebracht. De sensor kan ook handmatig worden ingezet in vaststaande  gewassen.

Met het project Precisielandbouw wil  Greenport Boskoop de toepassing van innovaties vanuit de precisielandbouw binnen de Greenport stimuleren. Er worden verschillende demonstraties en testen uitgevoerd waaronder het uitvoeren van bodemscans. Bodemscans kunnen helpen om pleksgewijze groeiproblemen of afwijkingen in kaart te brengen. De scans worden gecombineerd met grondmonsters op pinpoints waarna er een kaart wordt gegenereerd van de bodemkwaliteit.

Het uiteindelijke doel is om machines plaatsspecifiek de bodem te laten corrigeren aan de hand van  taakkaarten bijvoorbeeld wat betreft pH of bemesting. Deze laatste stap zal in eerste instantie voor de Greenport Boskoop nog niet aan de orde zijn.

Binnen het project precisielandbouw wordt ook gekeken naar onkruidrobots, de inzet van drones en het geautomatiseerd scouten van vlinders met het systeem PATS-C. Meer informatie over het project is verkrijgbaar bij Arie Schipper van Delphy (a.schipper@delphy.nl).