Blog: Tips aanvragen subsidie innovatie van stallen

De Subsidie onderzoeken en ontwikkelen innovaties stalsystemen helpt uitstoot van schadelijke gassen in stallen te verminderen. En dierenwelzijn en brandveiligheid te verbeteren. Je hebt nog tot 14 februari om subsidie aan te vragen. Doe je voordeel met deze tips!

“Bij elke ronde krijgen we vragen binnen”, zegt Edwin Nijdam, Adviseur Veehouderij bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en beoordelaar van de subsidie. Hij geeft graag een paar tips voor de aanvraag. “Een van mijn belangrijkste tips is: begin op tijd! Het indienen van een aanvraag is best even werk.”

Niet alleen voor veehouders
Edwin: “Ondernemers vragen of ze veehouder moeten zijn om deel te nemen. Dat hoeft niet. Ook ontwikkelaars van stalvloeren, of producenten van veevoer kunnen een aanvraag doen.” Let er wel op dat er in het project altijd samenwerking met een veehouder en onderzoeksinstelling nodig is.

Scoor punten met dierenwelzijn en brandveiligheid
Bij de 3e openstelling is er extra aandacht voor het verbeteren van dierenwelzijn en brandveiligheid in stallen. “Hiermee kan in het projectplan extra punten worden gescoord. Wij gebruiken voor de beoordeling de Maatlat Duurzame Veehouderij(MDV). Voldoe je aan een of meerdere eisen uit de MDV? Dan is dat positief voor de score. Je krijgt dan subsidie voor de extra kosten die je maakt om aan de eis te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan extra bouwkosten voor het bouwen van een nieuwe stal waarin de dieren meer leefruimte krijgen.”

Brongerichte aanpak
Een ander aandachtspunt is volgens Edwin, dat het stalsysteem niet altijd mest en urine hoeft te scheiden: “Het regelmatig verwijderen van mest uit de stal en het verder bewerken in bijvoorbeeld een vergistingstank is ook een brongerichte aanpak. Het belangrijkste is dat het stalklimaat verbetert.”

Maximale subsidie
Natuurlijk is maximale vergoeding van de maatregelen een belangrijke vraag. Edwin: “De subsidie bestaat uit 3 fasen:

  • onderzoek en ontwikkeling;
  • het meten van de emissie;
  • en resterende productieve levensduur.

Je kunt maximaal voor fase 1 60%, voor fase 2 100% en voor fase 3 60% subsidie ontvangen.”

Meer weten?
Bekijk het webinar waarin de experts uitleggen waar je rekening mee moet houden bij de aanvraag. Ook bij de Veelgestelde vragen vind je meer informatie. Staat jouw vraag hier niet bij? Mail RVO dan op sbv@rvo.nl.