Floriade stopt, hoe doen we nu aan promotie?

Door: Aad Vollebregt, Voorzitter LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

De Floriade stopt, het is niet meer van deze tijd. Iedere tuinbouwsector, ook onze sector, mag zich afvragen hoe we nu aan promotie gaan doen. Is het collectief nog wel mogelijk?

De Floriade is niet meer van deze tijd. Dat was de conclusie van het bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) na het evalueren van de afgelopen editie in Almere. In het bestuur zijn de verschillende tuinbouwsectoren, Royal FloraHolland, Groei & Bloei, VBN, VGB, VHG en Anthos vertegenwoordigd. Namens onze sector zit ik in het bestuur.

Zo’n 685.000 bezoekers in Almere is toch heel wat, maar te weinig voor een rendabele exploitatie. De NTR heeft ook onderzoek laten doen onder deelnemers van afgelopen Floriade. Alles bij elkaar blijkt dit concept niet meer van deze tijd. Uiteraard kunnen we met veel plezier terugkijken op de sector- en productpromotie van de afgelopen zeven edities. En dan mag je je afvragen hoe we nu onze sector en onze producten gaan promoten?

Is collectieve promotie nog wel mogelijk? Ja, als je een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor sectorpromotie probeert te verkrijgen, een proces dat nu loopt met BloemenBureau Holland in de bloemisterij. Maar zonder AVV? Het Productschap Tuinbouw is er niet meer, die structuur voor collectieve promotie (en onderzoek) is weg.

Via privaatrechtelijke weg 

Dan moeten bedrijven zelf promotie maken, of via privaatrechtelijke weg zoals in onze sector de collectieve vasteplantenpromotie Perennial Power loopt, de rozenpromotie Roses4Gardens. Allebei via de structuur en het netwerk van iBulb. Zodoende hebben we het ook geprobeerd met Buxus-promotie, maar dat is helaas niet gelukt. Het is wel gelukt met een (vooralsnog digitale) brochure van haagplantenpromotie.

Misschien zijn zulke privaatrechtelijke promoties ook voor andere producten en sectoren de toekomst? Een wereldtuinbouwtentoonstelling die een half jaar duurt en tien jaar voorbereiding kost zoals de Floriade, is dus niet meer van deze tijd. Buiten Nederland zijn trouwens wel meer van zulke tentoonstellingen die het zwaar hebben. Laatst was zo’n evenement in Turkije afgeblazen. De grootschalige exposities in Azië lopen nog goed.

Het is jammer dat de Floriade stopt, want voor onze sector en producten heeft het evenement een goede functie gehad. De inzet vanuit cultuurgroepen en individuele bedrijven is ongelooflijk groot geweest en gewaardeerd.