‘Biologische landbouw moet betrokken worden bij klimaatdebat’

Dit is een expertquote van Michaël Wilde, Bionext, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Het klimaatdebat zet de Europese landbouw vol in de schijnwerpers.

De Europese landbouw staat vol in de schijnwerpers door het klimaat- en biodiversiteitsdebat. Het is heel belangrijk om de biologische landbouw hierbij te betrekken omdat biologische boeren een onderdeel van de oplossing zijn in plaats van het probleem.

Biologische boeren zijn niet alleen goed voor het klimaat en de bodem; ze zorgen voor de bodem, houden ons water schoon en produceren natuurlijk gezonde producten. En dat is weer goed nieuws voor de consument. Kortom, de biologische sector staat voor een vitaal, toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem waarin wij nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met de natuur in plaats van deze te bestrijden met chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.

Michaël Wilde is directeur van Bionext