Meer biodiverse akkers in Zeeland dankzij hulp provincie

Opnieuw kunnen akkerbouwers in Zeeland soortenrijke groenbemesters met korting bestellen dankzij een bijdrage van de provincie. Groenbemesters of vanggewassen worden ingezaaid na de oogst om de bodem te beschermen in de winter. Dankzij subsidie kunnen boeren nu duurdere mengsels met korting krijgen, en daardoor meer verschillende soorten inzaaien waardoor de biodiversiteit toeneemt, de bodem verbetert en het kunstmestgebruik gereduceerd. De succesvolle campagne ‘1001ha groenbemesters’ van Urgenda en ZLTO startte vorig jaar met een pilot van 200 hectare in Zeeland en is inmiddels landelijk opgeschaald. Zeeuwse akkerbouwers zijn enthousiast over de campagne en zijn de provincie dankbaar voor deze tweede bijdrage van de provincie.

Succes Zeeuwse pilot

Na het succes van 1001ha kruidenrijk grasland – korting op kruidenrijke grasmengsels – pakten ZLTO en Urgenda in 2022 het idee op om deze actie uit te breiden met een kortingsactie voor Soortenrijke Groenbemestermengsels voor akkerbouwers. 40 Zeeuwse akkerbouwers ieder vijf hectare biodiverse groenbemestermengsels. De resultaten bleken positief: binnen 1,5 week waren de mengsels uitverkocht. Uit een enquête onder de deelnemers bleek dat er een vijfde minder kunstmest werd gebruikt in de vervolgteelt, én één vijfde minder dierlijke mest. Voor 1 op de 3 boeren was dit het eerste experiment met een soortenrijk mengsel en géén van deze boeren is ontevreden. 71% wilde zeker door met soortenrijke mengsels met vlinderbloemige soorten die de stikstof(mest) uit de lucht halen.

Zeeland draagt opnieuw bij

Na het succes van deze pilot schaalde de actie afgelopen voorjaar op naar landelijk niveau: dankzij donateurs van Urgenda kunnen akkerbouwers dit jaar in heel het land groenbemestermengsels van DSV Zaden of Zaadhandel Neutkens bestellen met zo’n 40% korting. Ook droegen de provincies Limburg, Groningen en Flevoland bij met ieder ruim 200 hectare aan korting. En nu doet dus ook Zeeland opnieuw mee met 200 hectare voor 40 nieuwe akkerbouwers. Akkerbouwers kunnen de mengsels met korting bestellen via de website van 1001ha Groenbemesters. Het doel van 1001 hectare is landelijk al bijna bereikt!