Beursthema GrootGroenPlus 2023: Dynamisch en Digitaal

Het beursthema voor de 33e editie van 4 t/m 6 oktober 2023 is bekend; in december werd unaniem gekozen voor het thema Dynamisch en Digitaal.

 

Actueel en toekomstbestendig

We zien momenteel een ongekende beweging in de sector, die gepaard gaat met sterke digitalisering op alle vlakken. En die digitalisering is hard nodig; er is nog steeds sprake van veel personeelstekort en er moet steeds meer moeite gedaan worden voor een goede afzet. Dat maakt dat hulpbronnen slim ingezet moeten worden. Het vraagt ook om een bepaalde dynamiek binnen bedrijven, een toekomstbestendige visie.

 

De digitalisering is in veel andere sectoren al langer aan de gang, maar in de boomkwekerijsector nog relatief nieuw. Tot een aantal jaar geleden was zelfs de fax nog een veelgebruikt kantoorapparaat.

 

Inmiddels maakt de sector een inhaalslag en uit digitalisering zich ook in zaken als mechanisering, automatisering en robotisering – die samen weer bijdragen aan schaalvergroting en efficiëntie. En daarin zien we nu een exponentiële groei. Dat maakt dat dit thema relevanter is dan ooit.

 

Volop beweging

Ook dynamiek speelt een steeds belangrijkere rol. Dynamisch zijn en inspelen op marktomstandigheden, de dynamiek tussen de sector en het onderwijs, die moet zorgen voor voldoende geschoold personeel, maar ook de dynamiek binnen bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan opvolgingskwesties, waarbij juist de jongere garde enthousiast is over de mogelijkheden die digitalisering biedt. Daarnaast is er natuurlijk nog de dynamiek van het huidige tijdsbeeld. Het is nu meer dan ooit belangrijk om continu grenzen te verleggen, om zo voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen. In het huidige tijdsbeeld lopen de dagelijkse kosten op, waardoor er minder te besteden is, dus ook aan groen. Tegelijkertijd is men dankzij de coronaperiode en niet in de laatste plaats vanwege de klimaatvraagstukken meer dan ooit doordrongen van het belang van groen. Dat is iets waar de sector ook op inspeelt. Elk bedrijf voor zich, maar zeker ook gezamenlijk, bijvoorbeeld via een platform als GrootGroenPlus.

 

Klaar voor de toekomst

Het thema geeft aan dat de vakbeurs en ook de sector zich richten op de toekomst. Dat deze positief tegemoet gezien wordt. Dat er juist door die dynamiek en digitalisering volop kansen en mogelijkheden zijn, dat er ondanks de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft, eigenlijk vooral vooruitgang is. Inspelen op voortdurende veranderingen en in beweging blijven. En vakbeurs GrootGroenPlus is bij uitstek de plek waarop dit voor de groene sector naar voren komt.