Betuwse fruit- en laanboomtelers komen in actie voor herziening plan drinkwaterreserveringsgebieden Gelderland

Laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen!

Geldermalsen, 9 maart 2022 – Het voortbestaan van 450 teeltbedrijven in Gelderland is in gevaar door de plannen van de provincie Gelderland om nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden in Betuwe-west-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk aan te wijzen. Door het onttrekken van drinkwater uit de grond, zal het oppervlaktewaterpeil dalen en het boren naar grondwater voor telers onmogelijk worden gemaakt. De impact op de beschikbaarheid van water voor de telers is totaal onderschat. Terwijl natuur, drinkwaterwinning en teelt juist goed zijn te combineren. De familiebedrijven van 51% van de fruittelers en 22% van de laanboomtelers in Gelderland – 6740 voetbalvelden (3370 ha) aan teelt – vallen binnen deze nieuwe reserveringsgebieden. Hun voortbestaan staat op het spel.

De campagne ‘Laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen!’ is gestart op initiatief van de getroffen Betuwse telers in samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie, LTO Noord, Tree Centre Opheusden, Fruitpact, Laanboompact en de Fruit Tech Campus. Deze partijen hebben hun krachten gebundeld om in actie te komen tegen het huidige Ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) van de Provincie Gelderland. Naar aanleiding van deze plannen start de campagne op woensdag 9 maart met een open brief in de Gelderlander.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met:
Annelot Schmeitz
+31 (0)6 15 56 91 91