Bestrijding invasieve exoten niet in de offerte, wat nu?

Stel: u maakt een offerte in de winter voor een werk dat u in de lente/zomer gaat uitvoeren. Op dat moment ontdekt u een invasieve exoot op het terrein: haagwinde, heemroes, reuzenberenklauw of een andere soort van de NVWA-lijst. Deze zult u moeten bestrijden, maar de kosten daarvan heeft u niet geoffreerd. Wat nu?

Omnius Juristen heeft voor VHG uitgezocht of het mogelijk is hierover een bepaling op te nemen in de algemene Business-to-Businessvoorwaarden van VHG. De juristen adviseren om dat niet te doen, aangezien zo’n bepaling geen algemene voorwaarde is, maar vooral te maken heeft met de te betalen prijs, die van geval tot geval kan verschillen. Wel stellen zij voor om er een tekst over op te nemen in de offerte aan zakelijke opdrachtgevers.

Bijvoorbeeld:
”meerwerk wordt in rekening gebracht wanneer ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de aannemer invasieve exoten (lees: lastig te bestrijden onkruid) moet bestrijden. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd. Op basis van nacalculatie worden deze werkzaamheden door de aannemer in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.”

Consumenten
In offertes aan consumenten is het zaak om aan uw informatieverplichting te voldoen en duidelijke, begrijpelijke informatie hierover te verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld met de volgende tekst:

”meerwerk wordt in rekening gebracht wanneer ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de aannemer invasieve exoten [korte, begrijpelijke definitie van invasieve exoten] moet bestrijden. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd. Op basis van nacalculatie [noem hier een formule, bijvoorbeeld uurloon x bedrag] worden deze werkzaamheden door de aannemer in rekening gebracht.”

Verwijzing naar NVWA-lijst
U kunt in beide teksten verwijzen naar de Unielijst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat zorgt voor extra duidelijkheid.