Beslisboom helpt ondernemers in sierteelt en AGF bij verduurzamen verpakkingen

Greenport West-Holland lanceert twee Beslisbomen Duurzaam Verpakken. Hiermee kunnen ondernemers in de sierteelt en de AGF kiezen hoe zij het verpakken van hun producten verder kunnen verduurzamen. De beide Beslisbomen zijn gratis te downloaden via
www.duurzaamverpakkentuinbouw.nl.

Het kiezen voor een verpakking is een complex vraagstuk waarin materiaalkeuze, belangen, kosten, techniek, de afvalverwerkingketen en export een rol spelen. Daardoor is het voor ondernemers – zoals producenten, handelaren, exporteurs en afnemers – niet eenvoudig te kiezen welke verpakking het meest duurzaam is. Daarom ontstond het idee voor Beslisbomen Duurzaam Verpakken voor de AGF en de sierteelt: modellen waarmee ondernemers de juiste keuzes kunnen maken.

De beslisboom helpt een ondernemer bij het stellen van doelen voor verduurzaming van zijn verpakkingen, het analyseren van de huidige verpakkingen in het bedrijf, het kiezen van een strategie om verpakkingen te verduurzamen en het communiceren van de gekozen strategie. Gebruikers worden stap voor stap meegenomen in het document.

Meerjarenprogramma
De Beslisbomen zijn een initiatief van een consortium onder leiding van Greenport West-Holland. Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen in het regionale tuinbouwcluster. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Zo heeft de Greenport sinds enkele jaren een programma Plastics; dat heeft als doel te komen tot circulaire verpakkingen en teeltmaterialen. Bij dat programma bleek dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over wat duurzaam verpakken inhoudt en hoe ondernemers dat zelf kunnen aanpakken.

Naast Greenport West-Holland bestaat het consortium uit Levarht, Orchidee Nederland en Modiform, met hulp van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. De uitvoering was in handen van Partners for Innovation, adviesbureau voor circulaire en duurzame innovaties. Inmiddels zijn de eerste organisaties aan de slag gegaan met de Beslisbomen, namelijk Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Vereniging Groothandelaren Bloemkwekerijproducten (VGB), Tuinbranche Nederland en Royal Lemkes.

Workshops
Het consortium heeft afgesproken rondom de Beslisbomen een meerjarenprogramma op te zetten. Doel daarvan is van elkaar leren van de resultaten, en daarmee ook de ketensamenwerking te verduurzamen. Bovendien zullen de Beslisbomen verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast komen er waarschijnlijk workshops voor gebruikers van de beslisbomen.

De Beslisbomen Duurzaam Verpakken zijn gratis te downloaden via www.duurzaamverpakkentuinbouw.nl.