Bert Zandman is nieuwe stikstofbestuurder voor LTO Noord regio Oost

Bert Zandman is op 15 december jl. door het Algemeen Bestuur benoemd als regiobestuurder van LTO Noord regio Oost. De 55-jarige Zandman woont in het Overijsselse Beerze, waar hij als ondernemer onder meer een melkveehouderij heeft. Bert Zandman volgt de aftredende Ben Haarman op en neemt daarmee de portefeuille Natuur en stikstof op zich.  

 

“Ik vind dit een mooie uitdaging”, motiveert Zandman zijn keuze om te solliciteren naar de functie van regiobestuurder bij LTO Noord, de agrarische belangenbehartiger van boeren en tuinders in Oost-Nederland. “Juist omdat er heel veel speelt in de agrarische sector, zeker op het gebied van natuur en stikstof. Vanuit mijn bestuurdersrol zoek ik de samenwerking om kansen te zoeken en resultaten te bereiken voor onze achterban.”

 

Ondernemer, boer en bestuurder

Bert Zandman heeft een melkveebedrijf, loonbedrijf, camping en boerderijwinkel met horeca, samen met zijn vrouw en twee van hun vijf kinderen. Hij heeft een brede bestuurlijke ervaring en daarmee een groot netwerk. Zo heeft hij meerdere bestuursfuncties vervuld in coöperaties, de lokale politiek, op het gebied van recreatie en in een landelijke sportbond. Ook was hij al actief in de LTO Noord afdeling Ommen, waar hij onder andere belast was met het thema Natura 2000.

 

Altijd aan tafel blijven zitten

Zandman wil zich inzetten voor het behoud van een sterke positie van de landbouw. “Er zijn goede mogelijkheden om binnen het stikstofdossier resultaat te behalen. Het is aan mij als bestuurder om een visie, motivatie of besluit goed uit te leggen, ook als iemand het er niet mee eens is. Ik zit er voor het algemene belang, niet voor mezelf. Wat ik belangrijk vind, is om aan tafel te blijven zitten. Dat is ook mijn ervaring vanuit mijn multifunctionele bedrijf, waarbij ik verschillende gasten met uiteenlopende meningen ontvang. Juist door contact te houden met de ander bereik je meer, zonder dat je daarbij overigens je standpunt hoeft los te laten. Blijven praten biedt altijd perspectief.”