Beleggen in bosbouw biedt meer dan aantoonbare klimaatvoordelen

Martin Davies, wereldwijd hoofd van Nuveen Natural Capital, geeft in een column een aantal ijzersterke argumenten waarom beleggers niet om bosbouw heen kunnen. Het lijkt wel de oplossing van alles.

“Bosbouw, en de houtvezels die het oplevert, is van vitaal belang voor de wereldeconomie. Hout is een hernieuwbare grondstof voor woningen, meubelen, verpakkingen, textiel, warmte en energie. De mens is afhankelijk van bossen voor belangrijke milieuaspecten zoals lucht- en waterzuivering. Daarnaast heeft bosbouw als beleggingscategorie de laagste gemiddelde CO2-intensiteit.

Decennialang was bosgrond voornamelijk in handen van overheden, rijke families en bedrijven. De stijgende vraag naar bosbouw in de jaren tachtig van de vorige eeuw, hield gelijke tred met een herstructurering in de houtverwerkende industrie in de VS, waardoor bossen steeds vaker in handen kwamen van beleggers.

Aantrekkelijke beleggingscategorie

Sindsdien is bosbouw een zeer aantrekkelijke beleggingscategorie gebleken, met sterke marktfundamentals, goede rendementen, een beperkte correlatie met traditionele beleggingscategorieën, en een betrouwbare manier voor inflatieafdekking.

Steeds meer beleggers onderkennen ook dat bosbouw kwantificeerbare klimaatvoordelen biedt. Door het natuurlijke vermogen van bomen om CO2 vast te houden en op te slaan, worden deze voordelen steeds vaker op hun waarde geschat, zeker nu er steeds meer klimaatmaatregelen bijkomen. Het gevolg is dat de productie van duurzaam beheerde bossen aanzienlijk groeit.

Dit zijn vijf fundamentele beleggingsredenen om voor duurzame bosbouw te kiezen:

1. Sterke marktfundamentals
Beleggers kunnen door te investeren in productiebossen profiteren van de groeiende vraag naar hout. Bevolkingsgroei en toenemende welvaart wakkert die vraag verder aan. De verwachte groei van het bbp is momenteel het hoogst in opkomende markten als India en China. Hierdoor stijgt de vraag naar duurzaam geproduceerd hout. Dit geldt ook voor de VS en de EU.

2. Aantrekkelijke rendementen met een stabiele kasstroom
De afgelopen drie decennia moesten productiebossen het als beleggingscategorie qua populariteit afleggen tegen de meer bekende asset classes. Maar in de periode 1992-2020 presteerde bosbouw tussen de 177 en 377 basispunten beter dan Amerikaanse en niet-Amerikaanse obligaties en niet-Amerikaanse aandelen. In dezelfde periode was de volatiliteit van Amerikaanse aandelen wel bijna twee keer zo hoog als die van Amerikaans bosbouw.
Beleggingen in de houtsector hebben de afgelopen vier recessies in de VS goed doorstaan. Deze veerkracht op lange termijn is het resultaat van een dubbele rendementsbron (waardestijging en cashopbrengst) en het feit dat de groei van bomen niet wordt beïnvloed door marktvolatiliteit of conjunctuurcycli.

3. Diversificatie van de portefeuille
De rendementen op Amerikaanse productiebossen hebben de afgelopen decennia een lage of zelfs negatieve correlatie met aandelen en obligaties gehad. Een belangrijke reden hiervoor is dat een deel van het beleggingsrendement wordt gegenereerd door biologische groei, en dat heeft niets te maken met marktfluctuaties.
Betalingen voor ecosysteemdiensten, zoals CO2-credits, zijn een extra bron van niet-gecorreleerde inkomsten en vergroten ook de diversificatievoordelen van bosbouw.

4. Inflatiebescherming
Tussen 1992 en 2020 was de correlatie tussen de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) en bosbouw positief en overtrof de correlatie tussen inflatie en traditionele beleggingscategorieën. Een van de redenen hiervoor is dat bosbouw de grondstoffen levert voor veel producten in het CPI-goederenmandje, zoals bouwmaterialen, meubelen, textiel, papier en verpakkingen. Dat verklaart waarom bossen beleggers een betrouwbare bescherming tegen inflatie bieden.

5. Kwantificeerbare klimaatvoordelen
De duurzaam beheerde productiebossen gelden als een directe investering in CO2-afvang. Het natuurlijke vermogen van bomen om CO2 vast te houden en op te slaan is momenteel de enige bewezen en schaalbare methode om broeikasgasemissies uit de lucht te verwijderen.

Naarmate de vraag naar CO2-arme bouwmaterialen en duurzame productiemiddelen toeneemt, zal ook de vraag naar hout uit duurzaam beheerde bossen stijgen. Jaarlijks absorberen bossen ongeveer 2,6 miljard ton CO2. Dat is een derde van de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De CO2 die bomen uit de lucht verwijderen, kunnen ze bovendien een eeuw of zelfs langer opslaan.

Bosbouw heeft als beleggingscategorie de laagste gemiddelde CO2-intensiteit of netto CO2-uitstoot per belegde euro. Dit geldt in vergelijking met zowel alternatieve als traditionele assetklassen. Enfin, het is een overtuigende zaak.”