Beleef deze zomer de bijzondere natuur in Overijssel – Provincie Overijssel lanceert podcasts over Natura 2000-gebieden

“Groot en krom staat hij te wapperen met zijn kam en zijn staart, en dan is het een kwestie van wachten. Op dat ene vrouwtje dat hem leuk vindt.” Een kort fragment uit een van de podcasts van Provincie Overijssel. In dit geval een audioverhaal over de kamsalamander, een beschermde diersoort die bijna was verdwenen uit Nederland en in Overijssel in 9 beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) voorkomt. Dit verhaal is een van de nieuwe podcasts die Provincie Overijssel deze zomer lanceert.

(Foto Kamsalamander door Mark Zekhuis)

Thuis, ter plekke of onderweg: het makkelijke aan audioverhalen is dat je ze overal kunt beluisteren. “Zo kun je de unieke natuur uit Overijssel overal beleven”, zegt Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Landbouw & Natuur bij Provincie Overijssel. “Het zijn niet alleen verhalen over bijzondere planten en dieren, maar ook over de cultuurhistorie van het landschap in Overijssel. In de podcasts wordt verteld waarom het belangrijk is dat we bepaalde landschappen herstellen en werken aan het verbeteren van de biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden. Deze werkzaamheden zijn nodig voor het voortbestaan van bijzondere soorten, zoals de kamsalamander.”

Trend: beleven van natuur
Naast het verhaal over de kamsalamander zijn er meer podcasts gemaakt. Zo zijn er verhalen van vroeger: over een tankweer uit de Tweede Wereldoorlog bij de Vecht en over het prehistorische dodenlandschap van de Manderheide. Andere audioverhalen gaan over bijzondere plant- en diersoorten in Overijssel, zoals de podcast over het gevaarlijke leven van de grote vuurvlinder in de Weerribben. Ten Bolscher: “Het zijn verhalen uit alle hoeken van de provincie, overal is wat te beleven in de natuur. Dat is ook iets wat veel Nederlanders het afgelopen jaar hebben ontdekt, tijdens de lockdowns. De podcasts laten je deze zomer nog meer natuur ontdekken.”

De afspeellijst met podcasts wordt de komende tijd uitgebreid en is te luisteren via: www.overijssel.nl/natuurverhalen.

Natura 2000
Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-programma stelt ons in staat om samen te werken aan het behoud en herstel van kwetsbare natuur. Dat is geen luxe, maar pure noodzaak. Provincie, andere overheden en natuur- en belangenorganisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied van zeldzame dieren en planten te verbeteren, voor nu en in de toekomst. Met maatwerk maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buiten, zoals verdroging en de uitstoot van stikstof. Meer informatie hierover vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000