‘Belangstelling neemt toe maar oppervlakte biobased gewassen groeit te langzaam’

De groei in oppervlakte van biobased gewassen zoals vezelhennep, vlas en miscanthus gaat langzaam. De vergoeding voor deze gewassen is tot op heden te laag om boeren massaal te stimuleren deze gewassen te gaan telen. Een goede beloning voor de teelt van biobased gewassen waarmee CO2 wordt vastgelegd kan hieraan bijdragen.

Voor een circulaire economie is het gebruik van biobased gewassen essentieel. Er komen bijvoorbeeld steeds meer initiatieven om de teelt van biobased gewassen ten behoeve van de bouwsector te stimuleren. Vezelgewassen kunnen in de bouw prima gebruikt worden als isolatiemateriaal met als voordeel dat deze gewassen CO2 vastleggen. Hiermee kunnen huizen CO2-neutraal gebouwd worden. De oppervlakte aan biobased gewassen groeit echter langzaam.

Om de groei te stimuleren ontvangen boeren een CO2-toeslag voor de teelt van vezelhennep. De huidige vergoeding is zo laag dat het niet leidt tot forse groei van het areaal. Vezelhennep moet concurreren met andere rustgewassen zoals tarwe. Gezien de huidige opbrengsten van tarwe in vergelijking met vezelhennep kiezen de meeste boeren voor tarwe boven vezelhennep.

Om de gewenste groei van biobased gewassen in de landbouw te realiseren is een beter verdienmodel, bijvoorbeeld door CO2 vastlegging beter te belonen, voor de boeren noodzakelijk. Als de boeren een vergoeding krijgen voor de CO2-vastlegging die gelijk is aan de prijs in de emissiehandel, wordt het de komende jaren aantrekkelijker om gewassen zoals vezelhennep te gaan verbouwen.

Expertquote van Jan Willem van den Berg, Sector Specialist Agrarisch, ING Sector Banking.