Bedrijfsleven en onderwijs ontwikkelen samen unieke lesmodule – Nieuw keuzedeel ‘Het Levende Gebouw’ speelt in op klimaatverandering

Bedrijfsleven en onderwijs hebben onder aanvoering van Koninklijke VHG samen een nieuw keuzedeel ‘Het Levende Gebouw’ ontwikkeld voor mbo-studenten. In dit keuzedeel maken zij kennis met de waarde van groen op, aan, in en om gebouwen, een thema dat vanwege de klimaatverandering steeds belangrijker wordt. Inspiratie bood de eerder door VHG uitgebrachte Handleiding Het Levende Gebouw. Het keuzedeel maakt voor de theorie op school gebruik van e-learning. Voor de praktijkdagen gaan de studenten naar een groenbedrijf. Het traject wordt afgerond met een certificaat.

“Het is geen keihard technisch verhaal” zegt Jeroen Zijlmans, beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs bij VHG. “Bij Het Levende Gebouw gaat het veel meer om wat de meerwaarde is van groen voor de biodiversiteit, leefbaarheid, het binnenklimaat, de productiviteit enzovoorts. Het is een andere manier van denken die we aan de studenten mee willen geven. Nu is het nog een keuzedeel, maar op termijn kan het een vast onderdeel van de groene opleidingen worden. Overigens is het ook heel interessant voor medewerkers van bedrijven.”

Veel vraag
Het vergroenen van gebouwen neemt een enorme vlucht. Er komen steeds meer levende gebouwen en groenbedrijven raken vaker betrokken bij dit specialistische werk. Ook particuliere klanten vragen om groene daken. Grotere bedrijven pakken deze groeimarkt op. Binnen dit segment speelt ook de interieurbeplanting een steeds grotere rol. Kortom, veel kansen voor vakbekwame medewerkers.

Behoefte
Scholen zijn blij met dit nieuwe vaktechnische keuzedeel. Heidi Kamerling is Practor Groene Leefbare Stad bij Yuverta Houten en Projectmanager Groene Hotspot Houten: “Een groene omgeving betekent veel voor mens en dier. Het keuzedeel sluit aan bij waar bedrijven én scholen behoefte aan hebben. We nemen het vast op in onze opleidingen voor Hovenier en Leefbare stad en klimaat. En we hopen ook andere opleidingen te verleiden om het keuzedeel op te nemen. Tenslotte zijn er raakvlakken, bijvoorbeeld met de opleiding Bloem en de interieurbeplanting.”

Mensen te kort
Bedrijven voor het praktijkgedeelte van het keuzedeel worden geworven via de Groene Hotspots, waarin bedrijfsleven, onderwijs en diverse instanties samenwerken. Het vinden van deze bedrijven is geen probleem, weet Heidi Kamerling. “Ze komen mensen te kort en vragen ons voortdurend om stagiairs.”

Aanvragen
Koninklijke VHG heeft het kwalificatiedossier aangevraagd. Scholen kunnen het lesmateriaal bestellen bij de ontwikkelaar, AHA Leermiddelenbouwers, of bij VHG. Er zijn kosten aan verbonden. Zo kan de inhoud van de keuzemodule actueel worden gehouden. Het keuzedeel Het Levende Gebouw is de derde in een reeks, al eerder werden de keuzedelen Onderhoud sportvelden en golfbanen en Dak- en gevelbegroening ontwikkeld. Aan een keuzedeel Binnenbegroening wordt nog gewerkt.