Alliance 372 VF & 389 VF: Bandentechnologie die loont 

Alliance 372 VF en 389 VF op de proef gesteld / Lagere bandenspanning vermindert bodemverdichting en leidt tot hogere opbrengsten / Een meeropbrengst van 1,5 tot 2,2 procent betekent meer winst voor de landbouwer / Veldproeven uitgevoerd door SEGES Innovation in Denemarken / 

SEGES Innovation – een toonaangevend kennis- en innovatiecentrum voor de landbouw in Denemarken – voerde in 2021 wetenschappelijke metingen uit met het Alliance-merk van Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) en hun exclusieve partner in de Scandinavische landen, NDI. Veldproeven hebben de positieve effecten van de Very High Flexion (VF)-banden van Alliance aangetoond: Alliance 372 VF en Alliance 389 VF in vergelijking met conventionele banden. 

Ondanks optimale droge bodemomstandigheden en de overeenkomstige hoge stabiliteit en draagkracht van de bodem, werd door de lage bandenspanning van de VF-banden de spoordiepte tijdens het uitrijden van vloeibare mest gehalveerd – van 79 tot 45 mm. Tegelijkertijd werd de wielslip met 4,4 procent verminderd en wezen metingen met een penetrometer op een geringere bodemverdichting in de ‘VF-bandensporen’ in de bodemzone van 0 tot 40 cm. De lagere bodemverdichting was zelfs nog significant op een diepte van 20 tot 25 cm. Als verder bewijs van de positieve effecten overtrof de maïsopbrengst in de sporen op de ‘VF-bandenpercelen’ die in de sporen op de ‘conventionele bandenpercelen’ aanzienlijk met ongeveer 12,9 oogsteenheden per hectare, d.w.z. met ongeveer 10 procent. In totaal – en afhankelijk van de werkbreedte van de vloeibare-meststrooier – vertaalt zich dit in opbrengstverhogingen tussen 1,5 en 2,2 procent per hectare, en berekende winsttoenames als gevolg van hogere opbrengsten en minder doorslippen van de banden in de ‘VF-bandenpercelen’ tussen 21,8 en 32 EUR per hectare.

Meerdere voordelen

Volgens Henning Sjørslev Lyngvig, een van de twee consultants op het gebied van veldtechnologie bij SEGES die verantwoordelijk waren voor het experiment, zijn de voordelen van het gebruik van Alliance 372 VF- en 389 VF-banden mogelijk nog groter dan tijdens de bandentest te zien was. “Toen we in april 2021 mest injecteerden, was de grond erg droog, en dat gaf ons uitstekende werkomstandigheden. Het potentieel zal waarschijnlijk nog groter zijn onder suboptimale omstandigheden, zoals nattere bodems”, zegt hij. En Jakob Nannberg Scheel, Sales Manager van de landbouwafdeling van de NDI Group, vult aan: “Als je een veld van 100 hectare hebt, behaal je een besparing van enkele duizenden euro’s. Bovendien liet het experiment zien dat VF-banden de wielslip met 4,4 procent verminderden, wat ongetwijfeld leidt tot brandstofbesparingen. Bovendien vermindert een lagere bandenspanning de bodemverdichting. We hebben dus eindelijk gegevens die de economische voordelen van het gebruik van 372 VF- en 389 VF-banden van Alliance aantonen.”

Wetenschappelijke benadering

Een groot veld met ruwe zandgrond vermengd met klei (JB3 volgens de Deense bodemclassificatie) in Roager, ten zuiden van Ribe, Denemarken, werd uitgekozen om de effecten van een lagere bandenspanning op de bodemdichtheid en de opbrengst te beoordelen. In samenwerking met NDI Group, en Bjolderupgaard Maskinstation, werd vloeibare mest in twee varianten uitgereden vóór het planten van maïs op 23 april 2021. Conventionele banden met een bandenspanning van 2,2–2,5 bar (tractor) en 3,0 bar (vloeibare mestverspreider) werden gebruikt in de ‘conventionele bandenpercelen’, terwijl Alliance 372 VF op de tractor en Alliance 389 VF op de vloeibare mestverspreider – beide met een bandenspanning van 1,0 bar – werden gebruikt in de ‘VF-bandenpercelen’. De afmetingen van de conventionele banden en de VF-banden waren identiek. 

De vloeibare mest werd uitgereden op grond die was omgeploegd met een zware schijveneg en opnieuw verdicht met STS-pakmachines. De grond was zeer droog, zodat de omstandigheden voor het uitrijden van drijfmest optimaal waren. De maïs werd op 20 mei gezaaid, en tijdens het zaaien werd rijden in de zaairijen vermeden. De opbrengst werd voor elke rij berekend om het verschil te bepalen tussen de rijen in de bandensporen en die tussen de bandensporen veroorzaakt tijdens de vorige toepassing van de vloeibare mest. 

“Deze resultaten tonen duidelijk aan dat Alliance VF-banden inderdaad lonen – wat betreft effectieve bodembescherming en hogere inkomsten voor boeren”, aldus Gerrit Vinkers, Customer Quality Improvement and Application Specialist bij Yokohama Off-Highway Tires.