Arbeidsparticipatie in bos Nieuw Wulven

Gemeente Houten, Stichting Natuurlijke Recreatie en Staatsbosbeheer tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het onderhoud van bos Nieuw Wulven. Daarmee doen zij werkervaring op in het groen en dragen zo volwaardig bij aan de samenleving. Er is plaats voor maximaal 14 mensen vanuit de bijstand of Wet Maatschappelijke Ondersteuning met een indicatie dagbesteding. Naar verwachting starten de eerste deelnemers in maart 2023.

De overeenkomst kwam mede tot stand door de inzet van de Houtense Werktafel, die inwoners van de gemeente Houten met een uitkering ondersteunt in het kader van de Participatiewet. Er wordt een mix van deelnemers met zorgindicatie en afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Naast dagactiviteiten wordt werkervaring en opleiding geboden in het groen, met als doel door te kunnen stromen naar een betaalde baan.

Werkschuur als uitvalsbasis

Als onderkomen voor de deelnemers en hun begeleiders is najaar 2022 gestart met de bouw van een werkschuur, mede dankzij een LEADER subsidie. Deze werkschuur wordt in januari 2023 opgeleverd en dient als uitvalsbasis voor instructie en opslag van materieel. Ook Natuureducatie Buitenwijs, Natuur Ontdek Plek, Groene Maatjes, NME Houten, Milieu werkgroep Houten en de boswachter van Staatsbosbeheer gaan gebruik maken van de werkschuur. Ook zij slaan hun spullen voor het veldwerk in het bos daar op en gebruiken de locatie als startpunt voor excursies.

Maatschappelijk ondernemerschap

De samenwerkingsovereenkomst maakt onderdeel uit van de plannen van Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeenten Houten en Bunnik om de regionale recreatiefunctie van bos Nieuw Wulven uit te breiden. Daartoe is in 2016 een horecaondernemer geselecteerd met het meest geschikte plan hiervoor en die ook maatschappelijke arbeidsparticipatie hoog in het vaandel heeft staan.

Staatsbosbeheer en zorg

Staatsbosbeheer hecht veel belang aan de participatie van kwetsbare groepen binnen de Nederlandse samenleving. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid leveren we een bijdrage aan het creƫren van mogelijkheden die bijdragen aan goede en zinvolle participatie in het groen. Samen met partners ontwikkelen we taak- en arbeidsgerichte activiteiten, gericht op ontwikkeling en re-integratie van deelnemers. Zo werkt Staatsbosbeheer op landelijk niveau samen met de directie Binnenwerk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Reclassering Nederland en veel andere initiatieven in samenwerking met gemeenten op provinciaal en lokaal niveau. De samenwerking in Houten past helemaal bij deze doelstelling.