Akkoord over zuivelcao’s

In de zuivelsector zijn de werkgevers en de vakbonden het eens geworden over nieuwe reguliere cao’s en pensioen-cao. De werkgevers, die zijn verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakbonden FNV Voedingsindustrie, CNV Vakmensen en De Unie hebben een akkoord gesloten over de cao I, cao HP en de pensioen cao. De vakbonden leggen dit akkoord positief voor aan hun leden.

Jan Willem Menkveld, cao-onderhandelaar namens NZO: “Met deze nieuwe afspraken bieden we zuivelwerknemers een passend en een evenwichtig pakket aan arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren.”

Werknemers in de zuivel die onder de cao’s vallen krijgen een structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 juli 2021 en 2,5% per 1 januari 2022. Tevens is er per 1 januari 2022 0,5% extra beschikbaar waar cao-partijen over de invulling nog nadere afspraken maken. Daarnaast ontvangen alle werknemers een eenmalige uitkering van €500,- bruto (op fulltime basis) als zij in dienst waren op 1 januari 2021 en dat nog steeds waren op 1 juli 2021.

In het akkoord over de pensioen-cao zijn afspraken gemaakt over de indexatie van opgebouwde pensioenen enerzijds en verbetering van de BPZ pensioenregeling anderzijds met als doel om een meer evenwichtige verdeling van de financiële middelen te realiseren.  De cao’s gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in. De cao’s I en HP hebben een looptijd van twee jaar, de pensioen-cao loopt vijf jaar.